Izborna skupština Saveza inženjera u Ugljeviku


U utorak, 16. aprila, u 11 časova, u upravnoj zgradi RiTE Ugljevik održaće se izborna Skupština Saveza inženjera rudara i geologa Republike Skupštine.

-Biće to prilika da članovi Saveza izaberu rukovodstvo, ali prije svega da dogovore strategiju i način djelovanja u kreiranju javnih politika kada su u pitanju  koncesije kao i naknada za korištenje mineralnih sirovina, te kako poboljšati ukupan ambijent u vezi sa rudarsko-geološkom djelatnošću'', najavljeno je iz Informativne službe RiTE Ugljevik.