LOPARE: OTKLANjANjE NERAVNINA NA KOLOVOZU I SANACIJA KLIZIŠTA


Na dijelu regionalnog puta R 456 između Zajednica i Lopara saniran je kolovoz u dužini od 300 metara, a na regionalnom putu kroz Jablanicu prema Piperima započeti su radovi na sanaciji klizišta.

Investitor je JP Putevi RS, a izvođač Bijeljina put a.d.