UNIVERZITET SINERGIJA KRENUO SA IZVOĐENjEM NASTAVE ELEKTRONSKIM PUTEM


Univerzitet Sinergija Bijeljina, nakon nabavke potrebne opreme i drugih priprema, a na bazi preporuke resornog Ministrarstva o mogućnosti korišćenja savremenih tehnologija u nastavi, od 20.03.2020. godine krenuo sa izvođenjem nastave elektronskim putem. Nastava se realizuje prema ranije utvrđenom rasporedu časova.

Nastavnici nastavu realizuju od kuće, a administrativne službe Univerziteta im stoje na raspolaganju za bilo kakvu vrstu pomoći, tokom rada.

U sklopu nove organizacije rada na Univerzitetu su se pridržavali preporuka Republičkog kriznog štaba da se veći broj pojedinaca ne nalazi u istoj prostoriji.

Univerzitet Sinergija je prvi univerzitet u Republici Srpskoj koji je pokrenuo ovakav oblik nastave. Studenti su se aktivno uključili u praćenje nastave i imaju samo riječi pohvale za ovu aktivnost Univerziteta.

Univerzitet Sinergija