SASTANAK SA GRADONAČELNIKOM MIĆIĆEM: U SEMBERSKIM ŠTALAMA OD 7.000 DO 8.000 UTOVLjENIH BIKOVA ČEKA KUPCE :: Semberija INFO ::

 

SASTANAK SA GRADONAČELNIKOM MIĆIĆEM: U SEMBERSKIM ŠTALAMA OD 7.000 DO 8.000 UTOVLjENIH BIKOVA ČEKA KUPCE


Na sastanku uzgajivača goveda sa teritorije Semberije sa gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mićićem ocijenjeno je da je položaj ove grane stočarstva u krajnje teškoj situaciji, prouzrokovanoj nekontrolisanim uvozom i nepostojanjem zaštite domaće proizvodnje.
 
Dovoljna potvrda te situacije je činjenica da je samo u Semberiji trenutno u stajama 7.000-8.000 hiljada utovljenih bikova za koje nema kupca, uprkos višemjesečnim najavama iz Turske da će junetina biti otkupljena.
 
Kako bi se prevazišla ova situacija, uzgajivači goveda i Gradska uprava Grada Bijeljina zahtijevaju od svih nadležnih institucija da preduzmu sve zakonske mjere koje im stoje na raspolaganju, među kojim bi prva bila privremena mjera zabrane uvoza u BiH žive stoke i svježeg junećeg mesa i da ta mjera stupi na snagu odmah.
 
Zahtjev je upućen Savjetu ministara BiH, Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, kao i Kancelariji za veterinarstvo BiH.