Skupština Grada u četvrtak 21. marta :: Semberija INFO ::

 

Skupština Grada u četvrtak 21. marta


Skupština Grada Bijeljina biće održana u četvrtak, 21. marta, a pored Izvještaja o radu gradonačelnika i Gradske uprave za 2018. godinu, odbornici će razmatrati Prijedlog odluke o usvajanju regulacionog plana „Centar grada“, Prijedlog odluke o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, Prijedlog programa korišćenja sredstava prikupljenih od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2019. godini, kao i korišćenja sredstava prikupljenih po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i prikupljene zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini Republike u 2019. godini. Pred odbornicima će se, na 26. zasijedanju lokalnog parlamenta, između ostalog, naći i godišnji Izvještaji o radu Javne ustanove „Muzej Semberije“, Narodne biblioteke „Filip Višnjić“, te Agrarnog fonda. Na sjednici će se razmatrati i Informacija o radu mjesnih zajednica i o stanju i korišćenju objekata mjesnih zajednica na području Grada.