OBILjEŽEN EVROPSKI DAN BORBE PROTIV TRGOVINE LjUDIMA


U okviru obilježavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma ,,Otaharin“ organizovalo  je u Hotelu ,,Drina“ sastanak sa Radnom grupom za zaštitu bezbjednosti djeteta. Sastanku su prisustvovali i gradonačelnik grada Bijeljine Mićo Mićić, zamjenica Ombudsmana za djecu RS Jovanka Vuković,  te predstavnici SIPA-e.
 
Osamnaesti oktobar  se obilježava kao Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima od 2007. godine,  dok BiH još od 1999. godine organizovano i struktuirano prati ovaj problem i radi na njegovom suzbijanju, a dosadašnji podaci pokazuju da je trgovina ljudima i dalje prisutna.

 
Do preciznih podataka kada je riječ o podacima i broju žrtava teško se dolazi, jer veliki dio žrtava tog fenomena ostaje neotkriven i neregistrovan.
 
 Kako je istakao izvršni direktor ,,Otaharina“ Dragan Joković , ovaj sastanak sa Radnom grupom je, kao i svake godine, glavna aktivnost u okviru obilježavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, a  trgovina ljudima je globalni i kompleksni problem sa čijim segmentima moramo biti upoznati.
 
On je dodao kako je posebav fenomen ovog socijalnog problema organizovano prosjačenje sa djecom na ulicama grada gdje su ona eksploatisana i prinuđena da na račun pojedinaca ili grupa prikupljaju novac.
 
-I danas šaljemo poruku da je svako dijete važno i da je djeci mjesto u školskim klupama, a ne na ulici. U proteklom periodu mi smo zajedno sa Gradskom upravom grada Bijeljine i gradonačelnikom pokrenuli inicijativu izgradnje prihvatilišta, jer nedostaju kapaciteti za smještaj djece koja se zateknu u prosjačenju, rekao je Dragan Joković, a u prilog tome ide činjenica koju je naveo, a to je da je u okviru rada Dnevnog centra zabilježeno 60 djece koja su umjesto u školi boravila na ulici. 
 
Gradonačelnik Bijeljine  Mićo Mićić ističe da Gradska uprava u potpunosti podržava rad udruženja ,,Otaharin“ u nastojanju da spriječi prosjačenje djece na ulicama našeg grada.
 
-Ni razvijenije države i gradovi nisu imuni od ovog  problema. Velika je šteta, prije svega, jer kad je riječ o trgovini ljudima stradavaju i djeca, u pravilu ona iz najsiromašnijih porodica, rekao je Mićić.
 
Zamjenica Ombudsmana za djecu RS Jovanka Vuković kaže da ima odličnu saradnju sa udruženjem ,,Otaharin“, pogotovo kada se radi o zaštiti maloljetnih lica romske populacije.  
 
-Posebno izdvajam maloljetničke ugovorene brakove, jer o trgovini ljudima je tu riječ, i tu  pokušavamo da na zajednički način rješavamo takve situacije, kaže Jovanka Vuković.

Semberija info