LARA: Trening za SOS savjetovanje u slučajevima seksualnog nasilja :: Semberija INFO ::

 

LARA: Trening za SOS savjetovanje u slučajevima seksualnog nasilja


Fondacija ,,Lara” organizuje trening za SOS savjetovanje u slučajevima seksualnog nasilja u projektu: „UNAPREĐENjE KAPACITETA PRUŽALACA USLUGA PODRŠKE ŽRTVAMA RODNO ZASNOVANOG NASILjA, FAZA III”.

Učesnice treninga će se upoznati sa uslugama podrške u radu sa žrtvama seksualnog nasilja, koje se pružaju putem SOS telefonske linije za pomoć. 

Tokom radionice govoriće se o oblicima rodno zasnovanog nasilja, sindromu traume i silovanja, predrasudama, krivici, suprotstavljanju, vještini i karakteristici slušanja, praktičnim vježbama o fazama javljanja na telefon, feminističkom pristupu radu SOS telefona i tehnikama vođenja razgovora i organizaciji rada SOS telefona.


Semberija info