Redovna i izborna sjednica Skupštine saveza :: Semberija INFO ::

 

Redovna i izborna sjednica Skupštine saveza


Фото - ЛСРС

Predsjednik Skupštine Lovačkog saveza Republike Srpske, Darko Ćulum, sazvao je redovnu i izbornu sjednicu Skupštine Saveza za dan 25. maja 2024. godine.

Sjednica će se održati u Banjoj Luci, u restoranu Ugostiteljsko – trgovinsko – turističke škole, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića  broj 44, sa početkom u 11 časova.

Na dnevnom redu sjednica naći će se sljedeće tačke:

REDOVNA SJEDNICA      

 1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine LSRS održane 23.12.2023. godine.
 2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa sjednice Skupštine od 23.12.2023.godine.
 3. Izvješataj o radu Lovačkog saveza Republike Srpske i njegovih organa i tijela period 01.01.2023. – 31.12.2023. godine.
 1. Izvještaj o finansijskom poslovanju Saveza u 2023. godini.
 2. Prijedlog finansijskog plana za 2024. godinu.
 3. Izvještaj Nadzornog odbora u 2023. godini.
 4. Tekuća pitanja.

IZBORNA SKUPŠTINA

 1.Izbor radnih tijela Skupštine:

– zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

– verifikacione komisije

– kandidacione komisije

 1. Verifikacija mandata članovima Skupštine.
 2. Izbor predsjednika Skupštine i dva podpredsjednika Skupštine.
 3. Imenovanje Upravnog odbora.
 4. Izbor predsjednika saveza koji je po funkciji predsjednik UO Saveza.
 5. Izbor Nadzornog odbora i predsjednika Nadzornog odbora.

Sjednica je otvorena za javnost, i svi zainteresovani mogu pratiti rad Skupštine.


Izvor: Lovački savez Republike Srpske