Zoran Maletić, pomoćnik ministra za poljoprivredu: Nemam ovlaštenja za dodjelu koncesija ili zemljišta pod zakup :: Semberija INFO ::

 

Zoran Maletić, pomoćnik ministra za poljoprivredu: Nemam ovlaštenja za dodjelu koncesija ili zemljišta pod zakup


Reagujući na izjave iznesene u pojedinim medijima, da je označen kao direktni krivac za dodjelu koncesija za poljoprivredno zemljište, odnosno, što nije proveden zakup zemljišta, Zoran Maletić, pomoćnik ministra poljoprivrede na konferenciji za štampu, izjavio je da određeni mediji duži vremenski period šire neistine i insinuacije kada je u pitanju njegovo ime i rad u resornom ministarstvu.

- Morao sam ovako reagovati, iako trenutno koristim godišnji odmor. Nisam bio u kancelariji, gdje bih mogao dati izjavu svima onima koje interesuje ova tema. Što se tiče zakupa poljoprivrednog zemljišta u Republici Srpskoj, konkretno u Bijeljini, to zemljište je definisano članom 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Ovaj član jasno propisuje da se poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srpske daje u zakup po osnovu javnog oglasa, pribavljanjem pisanih ponuda ili usmenim javnim nadmetanjem. Odluku o raspisivanju javnog oglasa, kao i uslove oglašavanja za zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske utvrđuje i donosi skupština jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srpske, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva poljoprivrede. Skupština jedinice lokalne samouprave donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i o dodjeli poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske u zakup, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva poljoprivrede”, pojasnio je Maletić.

On je izjavio da podržava poljoprivrednike koji se bore za to, da i oni dođu u poziciju da konkurišu za zakup takvog zemljišta, ali je naglasio da poljoprivrednici nisu dovoljno upućeni u proceduru.
- Ministarstvo ne može raspisati javni poziv o zakupu poljoprivrednog zemljišta, jer ga raspisuje jedinica lokalne samouprave i to je za poljoprivrednike prava adresa. Mi smo u proteklim godinama mijenjali i prilagođavali pravilnike o zakupu poljoprivrednog zemljišta kako bi poljoprivrednici došli u poziciju da konkurišu i dobiju to zemljište na korištenje. Od 2012. godine smo radili na tome da lokalna samouprava grada Bijeljina donese odluku o davanju zemljišta u zakup malim poljoprivrednim proizvođačima kako bi i oni mogli da rade i da obezbijede hranu za svoje farme. Do dana današnjeg ta tačka nije kandidovana. Da bi javni poziv mogao biti raspisan, gradonačelnik mora kandidovati tačku dnevnog reda. To nije uradio ni prethodni, a ni aktuelni gradonačelnik. Postoje dopisi resornog ministarstva koje smo im redovno slali i tražili od njih da raspišu javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta. Na području grada Bijeljina ima oko 250 hektara zemljištra koje se vodi na Gradskoj upravi i 170 hektara zemljišta koje se vodi na Republici Srpskoj. Resorno ministarstvo je spremno da već sutra izda saglasnost, ukoliko aktuelni gradonačelnik kandiduje  ovo pitanje na narednu sjednicu Skupštine grada, koja je zakazana za 23. mart. U tom slučaju, na potezu je Skupština grada koja treba to da izglasa i resorno ministarstvo će dati saglasnost na takvu odluku. Uvijek smo spremni da izađemo u susret našim poljoprivrednim proizvođačima”, izjavio je Maletić, naglasivši da je resorno ministarstvo u 2018. godini dalo saglasnost Gradskoj upravi Bijeljina za zakup poljoprivrednog zemljišta, predočivši i rješenje tadašnjeg ministra Mirjanića.

Pokazao je i odluku o raspisivanju javnog oglasa koja je bila na dnevnom redu Skupštine grada Bijeljina, ali i skupštinski zaključak koji je potpisao tadašnji predsjednik Skupštine grada Slaviša Marković, u kojem se kaže da se ne usvaja odluka o raspisivanju javnog oglasa za zakup poljoprivrednog zemljišta na području grada Bijeljina putem pisanih ponuda.
- Tada je navedenom odlukom bilo stavljeno na raspolaganje oko 240 hektara i Ministarstvo je dalo saglasnost na raspisivanje javnog oglasa. Biću prvi koji će otići zajedno sa poljoprivrednicima kod gradonačelnika ili predsjednika Skupštine grada  da tražimo da se ova problematika stavi na dnevni red”, izjavio je Maletić,  istakavši da su poljoprivrednici upućeni na krivu adresu kada je u pitanju rješavanje ovog pitanja. On je pojasnio da, što se tiče koncesije, bilo koje pravno lice može podnijeti zahtjev, ali da resorno ministarstvo ne može ništa preduzeti u tom pogledu bez saglasnosti jedinice lokalne samouprave.

- U slučaju dodjele koncesija, Ministarstvo provjerava inicijativu i ide ka jedinici lokalne samouprave, gdje se provjerava da li je lokalna zajednica saglasna za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u koncesiju. Ukoliko dobijemo negativno mišljenje, postupak se obustavlja. U slučaju da dobijemo pozitivno mišljenje, šaljemo Pravobranilaštvu da se i ono izjasni o toj inicijativi. Nakon toga predmet prosljeđujemo Komisiji za koncesije, jer je ona jedina nadležna za dodjelu zemljišta u koncesiju”, pojasnio je Maletić.

Semberija info