Cijene lijekova u Bosni i Hercegovini, najvjerovatnije, ni ubuduće neće biti niže :: Semberija INFO ::

 

Cijene lijekova u Bosni i Hercegovini, najvjerovatnije, ni ubuduće neće biti niže


Izvor: BHRT/Zorica Vujmilović (J.K.)

Inicijativa koja se odnosi na ukidanje, odnosno smanjenje ili povrat PDV-a na lijekove, prema posljednjoj zamisli nadležnih, čak i ako bude usvojena, neće novčano uticati na cijene lijekova koje plaćaju građani.

S obzirom na to da bi ukidanje PDV-a na lijekove značilo izmjene Zakona o PDV-u i promjenu informacionih sistema i Uprave  za indirektno oporezivanje, Fondova zdravstva i sistema apoteka, nova incijativa – povrat PDV-a o kojoj se govori je takođe prihvatljiva za Fondove zdravstva u Bosni i Hercegovini.

Treba da se razmotri da se PDV, koji fondovi plaćaju na lijekove, namjenski rasporedi na način da se u već zakonom definisane koeficijente za preraspodjelu sredstava prema entitetima, uključe i fondovi sa određenim procentom.

RATKO KOVAČEVIĆ, portparol UIO BiH

"Mi smo mišljenja da se prvo mora uraditi kvalitetna i dobra analiza, posebno u smislu efekata koji se očekuju, s jedne strane gubitka prihoda, a s druge strane da li bi takakv jedan postupak doveo do smanjenja cijena, što bi trebao biti cilj, u konačnici, jedne takve inicijative."

Ukoliko prođe varijanta da se na neki način dogovori povrat PDV—a u fondove zdravstva, ovo praktično onda neće imati nikakvog efekta na smanjenje konačne cijene lijekova koju plaćaju građani.

UROŠ VUKIĆ, Udruženje građana “Misli dobro“

"Moje neko mišljenje je da se vlaast u Bosni i Herceovini trudi da snizi te cijene lijekova ali na način da ne diraju veletrgovce i  maloprodajne lance apoteka, što se može razumjeti, što se može opravdati jakim lobijem koje farmaceutska industrija ima. Dakle, ovo što sada predlažu je samo presipanje iz šupljeg u prazno."

A cijene lijekova u maloprodaji i dalje će ostati visoke, s obzirom na to da Agencija za lijekove nije nadležna.

"U skladu sa svojim djelokrugom rada, koji je zadat Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine, ova Agencija reguliše cijene lijekova na način da određuje maksimalnu veleprodajnu cijenu lijeka. Agencija nije nadležna za maloprodajne cijene lijekova", navode iz Agencije.

Stopa PDV-a na lijekove u Bosni i Hercegovini je 17 odsto i najviša je u regionu, a troškovi po ovom osnovu za zdravstvene sisteme godišnje iznose više od 260 miliona maraka. Uzevši u obzir da je zamisao ukidanja PDV-a na lijekove stara koliko i samo uvođenje ovog poreza, može se samo zaključiti da ćemo i dalje dobar dio kućnog budžeta davati za liječenje.