EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 21.06.2024. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 21.06.2024.


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 21.06.2024.
 
RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat  
Područje bez napajanja

 
Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
Ugljevik
(Lopare) 
TS Babajača NN izlaz – br.1 08:00  
13:00

 
Ugljevik
(Lopare)
TS Koraj Brda NN izlaz – br.2 08:30 11:30
Bijeljina TS Obrijež 1 1 NN izlaz 09:00  
11:00

 
Bijeljina TS Dijelovi 1 1 NN ilaz 12:00 14:00
Bijeljina TS Park 1 NN izlaz –  dio ul.Kneza
 Miloša i dio Galca
09:00  
12:00