Saopštenje za javnost povodom redovne isplate prava iz sistema dječije zaštite :: Semberija INFO ::

 

Saopštenje za javnost povodom redovne isplate prava iz sistema dječije zaštite


Redovna  isplata  prava   na   dodatak  na  djecu,  prava na  materinski  dodatak,  prava   na   pomoć   za   opremu   novorođenčeta,   prava   na pronatalitetnu   naknadu  za  trećerođeno  i  četvrtorođeno  dijete  i  prava  na  naknadu roditelju – njegovatelju   ili   njegovatelju za mjesec  novembar 2023. godine  počinje  danas, 5. decembra 2023. godine (utorak).
​ 
Novembarska isplata dodatka na djecu obuhvata 19.451 dijete, odnosno 11.344
korisnika – roditelja, za prvo, drugo, treće i četvrto dijete, kao i za djecu vulnerabilnih kategorija. Za isplatu ovog prava obezbijeđeno je ukupno 2.842.775,00 KM.

Materinskim dodatkom za mjesec novembar obuhvaćeno je 4.127
majki-porodilja, a za isplatu ovog prava izdvojeno je 1.671.435,00 KM.
 Danas počinje i isplata prava na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete. Pravo na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete ostvarilo je 165 majki/porodilja, odnosno 131 trećerođeno i 41 četvrtorođeno dijete.
Za isplatu ovog prava izdvojeno je 97.050,00 KM.
Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 386.000,00 KM za 756 porodilja/majki, odnosno 772 djece/novorođenčadi.

Isplatom za mjesec novembar za pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju izdvojeno je ukupno 355.550,00 KM za 547 roditelja/njegovatelja.
 
Obavještavaju se korisnici da se za ostvarivanje i preispitivanje uslova za ostvarivanje prava mogu obratiti poslovnicama JU Javnog fonda za dječiju zaštitu, u mjestima u kojima imaju prebivalište.