JA SAM SA PRIRODOM


Svjetski dan zaštite životne sredine, 5. jun, ove godine  u svijetu se obilježen pod sloganom „Ja sam sa prirodom“ .
Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana zaštite životne sredine je „Povezivanje ljudi sa prirodom“, a zemlja domaćin je Kanada u kojoj će biti održana centralna proslava.

U više od 100 država, na današnji dan, organizuju se akcije koje imaju za cilj promjenu ekološke svijesti vlada, privrede i stanovništva u cjelini, a sve u pravcu odgovornijeg ponašanja prema svom okruženju. U ovim akcijama, svake godine učestvuje više od pola milijarde ljudi. Tako se skreće pažnja na posljedice pojedinih ljudskih aktivnosti koje ugrožavaju život na planeti, kao što su zagađivanje vazduha, voda, uništavanje šuma, nestanak velikog broja vrsta i sl.

Od 1972. godine je 5. jun dan u kojem se skreće pažnja UN, vladama, državama i javnosti na goruća pitanja zaštite životne sredine i potrebe kontinuiranog rješavanja.