EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 16.11.2023 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 16.11.2023


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 16.11.2023. god.
 
 
RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
 
Ugljevik
(Lopare)

 
TS  Priboj 6 08:30 14:30
Ugljevik  TS Mezgraja 3 08:00 11:00
Ugljevik TS Sarije 11:30 14:30
Ugljevik TS Janjari 08:30 10:30
Bijeljina
(Janja)
TS Staro Selo 09:00 12:00