EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 14.11.2023 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 14.11.2023


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 14.11.2023. god.
 
 
RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
Vlasenica DV 10 kV Pjenovac 08:00
12:00
09:00
13:00
Vlasenica
(Šekovići)
 
ŽTS10/04 kv Kaštelj 
nn izlaz 1
10:00 15:00
 
Ugljevik
(Lopare)

 
TS  Građevina 1 08:30 14:30
Ugljevik  TS Kacevac 3 08:30 14:30
Ugljevik TS Vašarište 09:00 10:00
Zvornik
(Osmaci)
TS 10/04 kV
Borogovo
08:00 15:00
Bijeljina TS Lipovica1 09:00 14:00
 
Bijeljina
(Dragaljevac)

 
TS Žestik 1 08:00 14:30