JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLjA BIJELjINA: U funkciji nove usluge građanima :: Semberija INFO ::

 

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLjA BIJELjINA: U funkciji nove usluge građanimaObim poslovanja na nivou primarne zdravstvene zaštite, posebno kada je u pitanju obavljanje sistematskih/periodičnih pregleda radnika na radnim mjestima na kojima nisu profesionalni rizici, proširen je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Od avgusta ove godine zaključeno je četrnaest ugovora sa osnovnim i srednjim školama, za obavljanje sistematskih pregleda prosvjetnih radnika, a intenzivirane su i aktivnosti oko sistematskih pregleda za  radnika i u drugim firmama koji nisu na radnim mjestima sa povećanim rizikom (banke, proizvodne firme, ...).

Takođe, Dom zdravlja Bijeljina i dalje će obavljati digitalne mamografske preglede, po veoma povoljnoj cijeni,  kako u sjedištu ustanove tako i na lokacijama na kojima se firme nalaze. Iz ove zdravstvene ustanove naglašavaju da je cilj mamografskih pregleda  rano otkrivanje maligniteta, te prevencija i rana dijagnostika karcinoma dojke, na kojoj zajedno treba da rade zdravstvene ustanove i poslodavci, a na zadovoljstvo zaposlenih radnika. Od novih komercijalnih usluga, tu je i brzi streptokokni test. Ova komercijalna usluga obavlja se, pored Službe laboratorijske dijagnostike, i u Službi hitne medicinske pomoći.Iz Doma zdravlja pojašnjavaju da je brzi streptokokni test značajan kod brze dijagnostike prisustva bakterije beta hemolitičkog streptokoka u grlu.   Takođe, u cilju poboljšanja sanitarnih pregleda i aktivnog učešća na tržištu ovih usluga, ekipe Higijensko-epidemiološke službe će po zahtjevu dolaziti u sjedište firme, i na licu mjesta organizovati preglede, uzimanje uzoraka i slično. Kako su istakli iz Doma zdravlja, svi zainteresovani mogu da kontaktiraju Higijensko-epidemiološku službu, a kontakt telefon je 055/415-250. Značajno je istaći da Higijensko-epidemiološka služba nastavlja intenzivnu edukaciju o osnovnim znanjima o higijeni životne i radne sredine, higijeni životnih namirnica, higijeni ishrane, ličnoj higijeni, o zaraznim i parazitarnim bolestima i mjerama za sprečavanje tih bolesti, kao i osnovnim mjerama lične zaštite i prve pomoći i osnovnim znanjima iz pravnih propisa koji regulišu oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, za sve zainteresovane korisnike.

Zahtjevi se šalju na e-mail: [email protected] ili na faks: 055/415-190. U ovoj zdravstvenoj ustanovi, specijalisti urgentne medicine održavaju obuku i osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći, spasavanje i evakuaciju u slučaju opasnosti, u  skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, a zainteresovana pravna lica koja žele da osposobe radnike za pružanje prve pomoći mogu uputiti zahtjev Domu zdravlja. Takođe, zdravstveni radnici iz drugih zdravstvenih ustanova mogu u Domu zdravlja proći edukaciju/osposobljavanje iz urgentne medicine i pružanja hitne medicinske pomoći kao i edukaciju iz oblasti kontrole infekcija, koja se organizuje u skladu sa sertifikacionim standardima.

NOVE USLUGE 


-Sistematski/periodični  pregledi
-Digitalni mamografski pregledi
-Brzi streptokokni test
-Edukacija („higijenski minimum“)
-Sanitarni pregledi na terenu
-Obuka i osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći
-Edukacija/osposobljavanje zdravstvenih radnika iz urgentne medicine i pružanja hitne medicinske pomoći
-Edukacija iz oblasti kontrole infekcija
-Savremena dijagnostika

NOVI APARAT-MESI


U cilju brže i kvalitetnije dijagnostike i zbrinjavanja akutnih stanja, Dom zdravlja je nabavio multifunkcionalini aparat – MESI, koji će koristiti obučeni stručnjaci Službe hitne medicinske pomoći. Aparat posjeduje modul za EKG, modul za indeks skočno-brahijalčnog pritiska, modul za pulsoksimetriju i modul za spirometriju. Uređaj obuhvata više dijagnostičkih ispitivanja i mjerenja koja se jednostavno i sigurno automatski čuvaju i sinhronizuju sa uređaja. Prednost uređaja je što je bežični i prenosni sistem i pogodan je za rad na terenu. U perspektivi,  uređaj će se koristi i u Centru za promociju zdravlja i prevenciju bolesti i stanja, radi rane dijagnostike i preveniranja hroničnih nezaraznih bolesti, jer je pogodan za rad na terenu, a takođe će se koristiti i za sistematske preglede.


Semberske novine / Semberija info