VODE SRPSKE: Stabilizacija vodostaja u Republici Srpskoj :: Semberija INFO ::

 

VODE SRPSKE: Stabilizacija vodostaja u Republici Srpskoj


U ponedjeljak ujutro, 23. januara, bilježi se stabilizacija vodostaja u Republici Srpskoj. Na svim vodomjernim stanicama zabilježeno je dodatno opadanje vodosataja svih većih rijeka u Republici Srpskoj.

Vodostaj rijeke Save varira po sektorima, u zavisnosti od dotoka vode iz većih pritoka. Zbog opadanja vodostaja rijeke Save na području Kozarske Dubice, Javna ustanova „Vode Srpske“ ukinula je mjere redovne odbrane od poplava za poplavno područje Dubičke ravni.

U ponedjeljak ujutro i dalje su na snazi mjere redovne odbrane od poplava za poplavna područja Lijevče polja i Srbačko-nožičke ravni i u Semberiji, ali se i u tim sektorima očekuje opadanje vodostaja i ukidanja mjera redovne odbrane od poplava.

U narednim danima očekuje se dalja stabilizacija vodostaja svih rijeka na području Republike Srpske.
 
 
JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE" Bijeljina