EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 10.10.2022 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 10.10.2022


Foto: Ilustracija
EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 10.10.2022. god.
 
Poslovnica Elektroen. objekat Područje bez napajanja Vrijeme
Bijeljina
(Pelagićevo)
TS 35/10kV
Pelagićevo
Naselje Donji
Žabar i kompletno
područje
Opštine Pelagićevo
(2700 potrošača)
08:00-16:00
Vlasenica
(Šekovići)
DV 10 kV Akmačići
iz ČTS 35/10 kV
Šekovići
Naselja : Čanići,
Mekići,
Čvorići,
Javor, Kaštjelj, Markovići,
Žepinići,
Akmačići,
Majdan i Lukići
09:00-17:00
Ugljevik TS Piperci 2 NN izlaz – br.1 08:00-14:30
Ugljevik TS Tutnjevac 4 NN izlaz – br.2 08:00-14:30
Ugljevik (Lopara) TS Triješnica NN izlaz - Petkovići 09:00-12:00
Bijeljina
(Janja)
DV 10 Kv Glavičice Čengić – centar,
Novi put i Doknići
10:00-14:00
Zvornik DV 10 Kv Osmaci  Panduri, Vrelo  08:00-13:00