Balkanski program pomoći medijima za podsticanje organizacione spremnosti uz unapređenje otpornog razvoja :: Semberija INFO ::

 

Balkanski program pomoći medijima za podsticanje organizacione spremnosti uz unapređenje otpornog razvoja


Otvoren je poziv za prijedloge i ideje „Balkanski program pomoći medijima za podsticanje organizacione spremnosti uz unapređenje otpornog razvoja“.

Jeste li strastveni u pronalaženju načina za poboljšanje medija tehnološkim inovacijama? Imate li ideju za istraživački rad o izazovima i novim trendovima u digitalnoj sigurnosti? Radite li na razvoju inovativnih alata, modela i rješenja za povećanje otpornosti na kibernetičke napade?

BMAP Forward, koji finansira USAID, a implementira Internews kao dio Mehanizma podrške ljudskim pravima PROGRESS, otvara javni poziv za 1. medijsku inovacionu laboratoriju, planiranu za oktobar 2022. godine. To je godišnji događaj koji pruža kreativni, kolaborativni prostor gdje medijski stručnjaci, dizajneri, tehnolozi i drugi mogu da se okupe da razvijaju lokalizovane alate i projekte koji će pomoći da se riješe izazovi sa kojima se suočavaju digitalni mediji širom regiona Balkana. Tema ovogodišnje Inovacione laboratorije će biti: Digitalna sigurnost. Ove godine će biti organizovana u virtuelnom okruženju.

Laboratorija će pokušati da pokrene razmišljanje u više sektora i da pruži priliku učesnicima da ostvare veze sa stručnjacima sa kojima inače ne bi imali priliku da se sretnu. Učesnici će raditi na rješavanju stvarnih problema.

Tokom četiri dana trajanja Laboratorije, šest odabranih projekata će imati priliku da intenzivno rade na razvoju svojih ideja za inovativne projekte u vezi sa temom Laboratorije uz smjernice vrhunskih regionalnih mentora. Medijska inovaciona laboratorija će okupiti vodeće stručnjake iz oblasti i dati različite perspektive, pružiti nove vještine, te inspirisati učesnike da se uhvate u koštac sa novim izazovima. 

Posljednjeg dana, učesnici će predstaviti svoje projekte žiriju za priliku da dobiju finansiranje do 5.000 američkih dolara da dalje razviju svoje prototipove i ideje nakon događaja u potpune alate i projekte koje mediji mogu koristiti širom regiona. Tri projekta će dobiti finansijska sredstva. Sva dokumenta, materijali i sastanci će biti na engleskom jeziku, koji će biti radni jezik Medijske inovacione laboratorije.
 
Pozivaju se timovi pojedinaca, slobodnjaka i stručnjaka koji su strastveni prema medijima, kao što su novinari, urednici, predstavnici NVO, IT programeri i dizajneri da predstave inovativne ideje. Podstiču se partnerstva sa medijskim kućama ili organizacijama da apliciraju zajedno, te da uključe mlade i kreativne stručnjake u svaki tim.

Formalni kandidat bi trebalo da bude rezident ili medijska kuća ili NVO registrovan u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji ili Srbiji, ali pojedini članovi tima ne moraju biti radnici tih organizacija i kuća ili rezidenti države registracije. Budite raznoliki koliko želite.

Rok za dostavljanje prijava je 30. septembar 2022. godine.

Više informacija na:
Molimo Vas da jasno i detaljno proučite smjernice i uslove Javnog poziva, jer je to jedini validni izvor informacija. Odsjek za LER i EI samo prosleđuje informacije, ali nije odgovoran za izmjene koje donator može da napravi. 


Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije
Gradska uprava Grada Bijeljina