EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 28.07.2021. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 28.07.2021.


RJ/PoslovnicaElektroenergetski objekat 
Područje bez napajanja
 
Vrijeme prekida isporuke
Početak   Završetak
BijeljinaDV 10 KV  BlaževacBlaževac-Porebrice09:0014:00
ZvornikDV 10 kV SapnaOd rastavljača R 52-3 (sve TS 10/0,4kV od Durakovića do S.Vitinice)09:0015:00
UgljevikTS Donje Zabrđe 1Jedan NN izlaz – br. 2
 
8:0014:30
Ugljevik  TS Mezgraja 4Jedan NN izlaz – br.18:0010:30
UgljevikTS Ugljevička Obrijež 2NN izlaz – br.211:0014:30
Ugljevik (Lopare)TS Gornje Lipovice 1NN izlaz – Tošići10:0013:00
Bijeljina
(Lopare)
TS 10/0,4kV Čengić 4 RikićiTodići, Kneževići, Ivanovići08:0014:00