EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 04.05.2021. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 04.05.2021.


RJ/PoslovnicaElektroenergetski objekat 
Područje bez napajanja
 
Vrijeme prekida isporuke
Početak   Završetak
JanjaTS Janja 16Jedan NN izlaz prema motelu09:0013:00