Obavještenje o radnom vremenu lokacija za izdavanje dokumenata i registracije vozila :: Semberija INFO ::

 

Obavještenje o radnom vremenu lokacija za izdavanje dokumenata i registracije vozila


Zbog epidemiološke situacije, a kako bi se smanjile gužve na lokacijama za izdavanje dokumenta i  registracije vozila, te  omogućilo građanima da ispune svoje građanske obaveze, Policijska uprava Bijeljina obavještava građane o radnom vremenu lokacija.
 
Radno vreme  u kojem građani mogu izvršiti produženje registracije vozila je 07,00 do 21,00 čas, vreme lokacija za izdavanje  ličnih  dokumenta ( lične karte, pasoši i vozačke dozvole) je  od  07,00 – 19,00 časova.
 
Napominjemo, da se dezinfekcija obe šalter sale ( lokacije za izdavanje ličnih dokumenata kao i registracije vozila) vrši svaki dan u vremenu od 13,30 do 14,00 časova, te molimo građane da to  imaju u vidu prilikom dolaska na lokacije.
 
S obzirom da je pred nama period praznika, a kao bi izbjegli nepotrebne gužve, prema Pravilniku o  registrovanju vozila  isto  mogu da registriju 30 dana pre isteka registracije, svaki radni dan u periodu od 07,00-21,00 čas.
 
Molimo građane da prilikom dolaska na lokacije poštuju epidemiološke mjere.
 
 
PORTPAROL POLICIJSKE UPRAVE BIJELjINA       
                    Aleksandra Marić