EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 13.04.2021. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 13.04.2021.


RJ/PoslovnicaElektroenergetski objekat 
Područje bez napajanja
 
Vrijeme prekida isporuke
Početak   Završetak
UgljevikTS BanjicaNN izlaz 210:3012 :00
UgljevikTS Ugljevik Selo 1NN izlaz 113:0014:30
PribojTS Priboj 3NN Ostojići08:3014:30
BratunacDV 10 kV Bratunac gradNaseljena mjesta: Veljaci, dio ulice Gavrila Principa, zgrade TRB,Selišta, dio Suhe od crkve do groblja,09:0017:00
BratunacDV 10 kV GlogovaNaseljena mjesta:Smoljeva, Hranča, Blječeva, Čizmići09:0017:00
BratunacDV 10 kV PodgradacNaseljena mjesta:Jelovačka,  Majevička, Kneza Ive, Podgradac, Borići, Žuti most, dio Dugog polja, Gvozdenovići, Otave,Džanići,
zgrade Rankić,
zgrade kod semafora centar,
dio Vidovdanske, Srebreničkog odreda, Kravička, Kosovska, Ustanička
09:0017:00
BratunacDV 10 kV PolomNaseljena mjesta:
Slapašnica, Loljin, Krasanpolje, Džafići, Vitkovići, Dubravice, Polom
09:0017:00
BratunacDV 10 kV Srebrenica (iz 35/10kV Bratunac 1)Naseljena mjesta:Repovac, dio Borića i Gornji Zagoni09:0017:00
BratunacDV 10 kV SuhaNaseljena mjesta:Burnice, Borkovac, Obala 2, Suha, Simići ravne09:0017:00
BratunacDV 10 kV TRZ (Tehnički remontni zavod)- privatniTRB (Tehnički remont Bratunac)09:00 
17:00
 
BratunacDV 10 kV NBTS PilanaIndustrijska zona
(stara pilana)
 
06:00
 
 
06:30
BratunacDV 10 kV NBTS PilanaIndustrijska zona
(stara pilana)
17:0017:30
BratunacDV 10 kV ZTS PilanaNaseljena mjesta: Popove bare, Žljevice, ul. Nemanjina, Dučićeva, dio ul. Svetog Save -centar,
 zg. oko trga Miloša Obilića, Vidovdanska, Dositeja Obradovića, Cara Lazara,
06:00
 
 
06:30
 
 
BratunacDV 10 kV ZTS PilanaNaseljena mjesta: Popove bare, Žljevice, ul. Nemanjina, Dučićeva, dio ul. Svetog Save -centar,
 zg. oko trga Miloša Obilića, Vidovdanska, Dositeja Obradovića, Cara Lazara,
17:0017:30
BratunacDV 10 kV Ljuboviski mostNaseljena mjesta: Moštanice, Mihaljevići, Redžići, Lonjin06:00
 
 
06:30
 
 
BratunacDV 10 kV Ljuboviski mostNaseljena mjesta: Moštanice, Mihaljevići, Redžići, Lonjin 
17:00
 
17:30
BratunacDV 10 kV JelahNaseljena mjesta:
 ul. Križevačka, ul.Drinska
 Vagan, Otave, Rakovac, Podčauš, Jelah, Pobrđe, Voljavica
 
 
06:00
 
 
 
 
06:30
 
 
BratunacDV 10 kV JelahNaseljena mjesta:
 ul. Križevačka, ul.Drinska
 Vagan, Otave, Rakovac, Podčauš, Jelah, Pobrđe, Voljavica
17:0017:30
BratunacDV 10 kV SikirićNaseljena mjesta: dio ulice Križevačka, dio naselja Voljavica, Zalužje, Bjelovac, Loznica, Pirići, Podloznik, Sikirić, Zapolje, Tegare, Orlica, Grabovačka rijeka, Fakovići, Gornji Fakovići, Žanjevo, Divovići,Boljevići, Kutiješi, Kunjerac, Biljača,Donja kolonija, Zalazje,06:00
 
 
06:30
 
 
BratunacDV 10 kV SikirićNaseljena mjesta: dio ulice Križevačka, dio naselja Voljavica, Zalužje, Bjelovac, Loznica, Pirići, Podloznik, Sikirić, Zapolje, Tegare, Orlica, Grabovačka rijeka, Fakovići, Gornji Fakovići, Žanjevo, Divovići,Boljevići, Kutiješi, Kunjerac, Biljača,Donja kolonija, Zalazje, 
17:00
 
17:30
BratunacDV 10 kV VodovodJP „RAD“ Vodovod,
 
06:00
 
 
06:30
 
 
BratunacDV 10 kV Vodovod 
JP „RAD“ Vodovod,
 
17:0017:30