Eurostat: Prekid rasta očekivanog životnog vijeka u EU :: Semberija INFO ::

 

Eurostat: Prekid rasta očekivanog životnog vijeka u EU


Pandemija COVID-19 prekinula je dugogodišnji rast očekivanog životnog vijeka, koji je u većini država članica Evropske unije, prema podacima za 2020. godinu, kraći u odnosu na prethodnu godinu, objavila je Evropska agencija za statistiku – Eurostat.

Najveće smanjenje očekivanog životnog vijeka u trenutku rođenja, u poređenju sa 2019. godinom, bilježi se u Španiji (1,6 godina manje), Bugarskoj (1,5 godinu manje) te Litvaniji, Poljskoj i Rumuniji – 1,4 godine manje.
U Sloveniji je prosječan očekivani životni vijek skraćen za jednu godinu, a u Hrvatskoj za 0,8 godina.
Od 30 zemalja obuhvaćenih statistikom (sve članice EU-a, osim Irske, plus Norveška, Švajcarska, Island i Lihtenštajn) jedino se u Norveškoj, Danskoj i Finskoj očekuje duži životni vijek za 0,3 godine, odnosno 0,1 godinu.

Muškarci više pogođeni od žena

Prema podacima za 2020. godinu, u većini država članica EU-a muškarci su nešto više pogođeni u pogledu skraćivanja očekivanog životnog vijeka nego žene.
Najveće smanjenje očekivanog životnog vijeka za muškarce bilježi se u Bugarskoj (-1,7 godina), Latviji i Poljskoj (-1,5 godina) te Španiji i Rumuniji (-1,4 godine).
U EU je posljednjih decenija očekivani životni vijek u trenutku rođenja stalno rastao.
Prema zvaničnim statistikama, do 60-tih godina prošlog vijeka rastao je u prosjeku za više od dvije godine po deceniji.
Posljednji podaci, međutim, nagovještavaju da se očekivani životni vijek proteklih godina skraćuje u više zemalja članica.

Agencije