SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA UJEDINjENE SRPSKE :: Semberija INFO ::

 

SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA UJEDINjENE SRPSKE


U Trebinju je danas održana sjednica Predsjedništva Ujedinjene Srpske na kojoj je razmatrana aktuelna politička situacija te priprema za predstojeće lokalne izbore.

Na sjednici Predsjedništva jednoglasno su donesene sledeće odluke:

Izražavajući zadovoljstvo uspješnim pripremama lista i kandidata za Lokalne izbore 2024. Predsjedništvo Ujedinjene Srpske donosi sledeće odluke:

1. U skladu sa aktuelnom političkom i bezbjedonosnom situacijom u Republici Srpskoj i BiH, pružićemo punu podršku Institucijama Republike Srpske, kako u zaštiti imovine, teritorije i Ustava, tako i predsjedniku Republike u montiranom sudskom procesu.

2. U skladu sa Članom 29. Deklaracije usvojene na Svesrpskom saboru, zadužuje se šef pravnog tima i potpredsjednik Ujedinjene Srpske Milan Petković da zajedno sa predsjednikom stranke kreira zaključak na Deklaraciju Svesrpskog sabora u danu usvajanja u NSRS, kako bi se izbjegle nedoumice o ostanku 9. januara kao Dana Republike. Ovo je iz razloga što smatramo da je tekst Deklaracije odlična cjelina i da ne bi dovodili potpisnike u poziciju amandmanskih izmjena i razvlačenja, čime bi na Deklaraciju mogla biti bačena sjenka.

3. U skladu sa Članom 30. Deklaracije koja definiše da je "Bože Pravde" svesrpska himna, a Grb Nemanjića sverpski grb, zadužuju se isti nosioci kao u tački dva, da pronađu način da se član 30. na pravno nesporan način vrate u zakonodavstvo Republike Srpske.

4. Vezano za koalicione odnose ili podršku kandidatima drugih stranaka, Ujedinjena Srpska je odlučila da neće praviti koalicije ili davati podršku kandidatima opozicionih stranaka zbog njihovih ranije poznatih stavova, neodazivanja na konsultacije i sastanke kod predsjednika Republike i NSRS,  kao i glasanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

5. Tamo gdje postoje dobri koalicioni odnosi i saradnja sa strankama koalicije, pretežno sa SNSD-om, Predsjedništvo daje uslovnu saglasnost za potpisivanje koalicionih sporazuma ili podrške kandidatima za načelnike ili gradonačelnike, očekujući da se brzo riješe svi usaglašeni a nerealizovani koalicioni dogovori, posebno vezani za slučajeve preuzimanja funkcionera izvršne vlasti prije i u toku izborne kampanje.

6. Ujedinjena Srpska ni od koga  neće tražiti kontrausluge ni uslovljavati podršku svojim kandidatima za načelnike Krupe na Uni, Istočnog Drvara, Kneževa, Stanara, Pelagićeva, Bratunca, Bileće i drugih gradova ukoliko lokalna rukovodstva donesu odluke o kandidovanju do kraja roka za prijavu.

7. Nakon zaključivanja lista, koalicija i kandidata Ujedinjene Srpske, sredinom sedmog mjeseca će biti donešene konačne pojedinačne odluke o podršci drugim kandidatima u svim opštinama i gradovima na Glavnom odboru ili Skupštini stranke.