Raspisan konkurs za upis nove generacije studenata :: Semberija INFO ::

 

Raspisan konkurs za upis nove generacije studenataRaspisan je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Tekst konkursa objavljen je na internetskoj stranici Univerziteta u Banjoj Luci i u dnevnim novinama ,,Glas Srpskeˮ i ,,Euro Blicˮ.
Prijavljivanje kandidata za upis na prvi ciklus studija traje od 24. do 28. juna 2024. godine. Na Univerzitetu u Banjoj Luci prijava kandidata na prvi ciklus studija na sve članice može se izvršiti i elektronskim putem na portalu upis.unibl.org. Kandidati koji konkurišu elektronskim putem u obavezi su original dokumenta predati prilikom upisa.
Prijemni ispiti su zakazani za 1. juli u 9 časova, a na Medicinskom fakultetu prijemni ispit počinje u 14 časova. Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita traje od 1. do 5. jula, dok će se na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita obaviti u dvije grupe 1. i 2. jula.Medicinski fakultet – studije na engleskom
Prijavljivanje kandidata na studijske programe na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u prvom roku traje od 10. do 28. juna, na adresi [email protected]. Polaganje prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu na engleskom jeziku, u onlajn  formatu, održaće se 3. jula.
Drugi upisni rok
Drugi upisni rok organizovaće članice Univerziteta u Banjoj Luci koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata. Kada je riječ o drugom roku, prijave za upis će trajati od 26.  do 31. avgusta, dok se prijemni ispiti polažu 2. septembra 2024. godine u 9 časova. Na Akademiji umjetnosti prijemni u drugom roku traje od 2. do 6. septembra.
Drugi rok Medicinski fakultet – studije na engleskom jeziku
Prijavljivanje kandidata na studijske programe na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u drugom roku planirano je od 12. do 30. avgusta tekuće godine, na adresi elektronske pošte [email protected], a polaganje prijemnih ispita je onlajn 4. septembra.
Drugi i treći ciklus studija
Prijave za upis na drugi i treći ciklus studija na Univerzitetu u Banjoj Luci moguće su od 24. juna do 4. oktobra 2024. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave. I kandidati koji upisuju drugi i treći ciklus studija imaju mogućnost elektronskih prijava na portalu upis.unibl.org, a originalna dokumenta treba da dostave na upisu.
Informacije o rangiranju prijavljenih kandidata i konačnoj rang-listi biće dostupne najkasnije do 18. oktobra na internetskim stranicama fakulteta / Akademije umjetnosti, a upis primljenih kandidata obaviće se od 21. do 25. oktobra ove godine.
Broj slobodnih mjesta – prvi ciklus studija
Kako je predviđeno konkursom, na prvi ciklus studija na Univerzitetu u Banjoj Luci može biti upisano 2640 studenata, i to njih 1882 na budžet, 381 na samofinansiranje. Ima mjesta i za 75 vanrednih, te 302 strana studenta.
Pregled slobodnih mjesta za upis – prvi ciklus
Akademija umjetnosti (114), Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet (188), Ekonomski fakultet (224), Elektrotehnički fakultet (226), Mašinski fakultet (140), Medicinski fakultet (575), Poljoprivredni fakultet (40), Pravni fakultet (160), Prirodno-matematički fakultet (176), Rudarski fakultet (35), Tehnološki fakultet (67), Fakultet bezbjednosnih nauka (130), Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta (69), Fakultet političkih nauka (110), Filozofski fakultet (189), Filološki fakultet (160) i Šumarski fakultet (37).
Broj slobodnih mjesta – drugi ciklus studija (master studije)
Na drugom ciklusu studija planiran je upis 936 kandidata, i to njih 518 na budžetu, a 255 na samofinansiranju. Takođe, ima mjesta i za 76 stranih i 87 vanrednih studenta na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Banjoj Luci u akademskoj 2024/2025. godini.
Pregled broja slobodnih mjesta – drugi ciklus
Akademija umjetnosti (30), Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet (46), Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Kombinovani studijski program energetska efikasnost u zgradarstvu (15), Ekonomski fakultet (85), Elektrotehnički fakultet (108), Mašinski fakultet (46), Medicinski fakultet (47), Poljoprivredni fakultet (41), Pravni fakultet (50), Prirodno-matematički fakultet (60), Rudarski fakultet (10), Tehnološki fakultet (38), Fakultet bezbjednosnih nauka (45), Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta (17), Fakultet političkih nauka (62), Filozofski fakultet (105), Filološki fakultet (87) i Šumarski fakultet (34), Poljoprivredni i Prirodno-matematički fakultet, Kombinovani studijski program očuvanje i održiva upotreba genetičkih resursa (10).
Broj slobodnih mjesta – treći ciklus studija (doktorske studije)
Na trećem ciklusu planiran je upis ukupno 155 studenata, od čega 127 na samofinansiranju, kao i 21 strani, te jedan vanredni student.
Pregled broja slobodnih mjesta – treći ciklus:
Akademija umjetnosti (4), Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet (7), Ekonomski fakultet (10), Elektrotehnički fakultet (10), Medicinski fakultet (50), Poljoprivredni fakultet (10), Pravni fakultet (10), Prirodno-matematički fakultet (5), Fakultet političkih nauka (10), Filozofski fakultet (10), Filološki fakultet (16), Šumarski fakultet (6), Arhitektonsko-građevinsko-geodetski, Elektrotehnički, Mašinski i Tehnološki fakultet zajednički studijski program Obnovljivi izvori energije i ekološko inženjerstvo (7).
 
 
 
UNIVERZITET U BANjOJ LUCI