Đorđe Markez izabran za generalnog sekretara Univerziteta :: Semberija INFO ::

 

Đorđe Markez izabran za generalnog sekretara Univerziteta


Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci, na 24. sjednici održanoj 26. 5. 2023. godine, izabrao je mr Đorđa Markeza za generalnog sekretara Univerziteta.

Markez je osnovne i magistarske studije završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Funkciju generalnog sekretara Univerziteta obavljao je do sada u tri četvorogodišnja mandata, a u ranijem periodu radio je u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvu nauke i tehnologije Republike Srpske.

Bio je član više radnih tijela i komisija, te je rukovodio i učestvovao u brojnim međunarodnim i naučnim projektima u oblasti reforme visokog obrazovanja, menadžmenta u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog razvoja.