Okrugli sto o održivom razvoju nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština u RS: Položaj nerazvijenih rješavati na sistemski način :: Semberija INFO ::

 

Okrugli sto o održivom razvoju nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština u RS: Položaj nerazvijenih rješavati na sistemski način


Položaj nerazvijenih opština u Republici Srpskoj treba rješavati na sistemski način, donošenjem odgovarajućih zakonskih rješenja, kao što je zakon o finansiranju održivog razvoja nerazvijenih područja,te formiranje fonda za podsticaj razvoja nerazvijenih opština, izjavio je Aleksandar Pantić, generalni sekretar Saveza opština i gradova na okruglom stolu koji je danas u organizaciji Saveza opština i gradova održan u Bijeljini.

“U  Republici Srpskoj trenutno imamo 35 nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština i zbog toga je izuzetno važno iznaći mogućnosti za povećanje prihoda u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama. Vlada RS je u proteklim godinama na razne načine pomagala nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine. Naše je očekivanje da će se ta i takva podrška nastaviti i u narednom periodu. Cilj ovog okruglog stola  je da formulišemo konkretne mjere i prijedloge koji će doprinijeti povećanju prihoda za nerazvijene opštine. Od načelnika opština očekujemo i konkretne primjere dobre prakse iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja i saradnje sa dijasporom”, izjavio je Pantić.On je tom prilikom istakao da demografska kretanja u BiH i RS direktno utiču na funkcionisanje svih jedinica lokalne samouprave, posebno nerazvijenih i izrazito nerazvijenih.

Milenko Avdalović, načelnik opštine Nevesinje, izjavio je da pomoć nerazvijenim opštinama mora biti rješavana na sistemski način, jer se u većini tih opština bilježi drastičan odliv stanovništva, pogotovo stručnih, obrazovanih ljudi koji se školuju na najboljim univerzitetima.

“Oni odlaze u razvijene gradove i razvijene zemlje, tako da nerazvijene opštine postaju još nerazvijenije. Lokalne zajednice teško se mogu izboriti s tim problemima. Najbolji inženjeri odlaze u Sloveniju i Njemačku, poneko od njih ostaje i u Srbiji. U Hercegovini je ovaj problem još više izražen, jer je teritorija razuđena i prilično nenaseljena. Nevesinje sa hiljadu kvadratnih kilometara ima svega oko 14.000 stanovnika”, naglasio je Avdalović, istakavši da ovakav problem zahtijeva i ozbiljan pristup u njegovom rješavanju.

Goran Karadžić iz Čajniča, izrazito nerazvijene opštine, podsjetio je da je prije rata Čajniče bilo razvijena opština i nije imala nezaposlenih.

“Više od polovine opština je nerazvijeno ili izrazito nerazvijeno. Nešto se dešava u sistemu koji treba mijenjati. Cilj je zadržati stanovništvo i omogućiti stanovništvu da živi na tom području. Čajniče ima prirodne resurse, šumske, vodne i poljoprivredne. Lokalnim zajednicama treba omogućiti da se više pitaju oko donošenja zakona i zakonskih propisa koji će pomoći razvoj ovih opština”, izjavio je Karadžić, naglasivši das u nekada deficitarni kadrovi u malim opštinama imali za trideset odsto veće plate nego oni u velikim gradovima.

Rado Savić, načelnik opštine Lopare predložio je češće susrete i kontakte predstavnika nerazvijenih opština, jer je u pitanju polovina teritorije sa 250.000 stanovnika.

“Budžeti svih ovih opština su zbirno manji od budžeta Banjaluke. Zbog toga nema razvoja, jer nema sredstava. Povećanjem iznosa PDV-a za nerazvijene, procenta od poreza na lična primanja ili prebacivanje tereta socijalnih izdvajanja na račun Vlade RS pomoglo bi nerazvijenim opštinama”, istakao je Savić.

Snježana Ružičić, načelnica opštine Jezero i Bojo Gašanović, načelnik opštine Istočni Stari grad, zahvalili su se Savezu opština i gradova na organizaciji ovog okruglog stola, istakavši da će prijedlozi s ovog skupa pomoći oko formulisanja zakonskih rješenja vezanih za decentralizaciju vlasti, institucionalno jačanje i omogućavanje više ovlaštenja lokalnim zajednicama koja će omogućiti njihov opstanak i razvoj.

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović pozdravio je načelnike 35 opština, istakavši da je zaustavljanje negativnog trenda odliva stanovništva i pravičnija preraspodjela prihoda trenutno jedna od najvažnijih tema u Republici Srpskoj.


Semberija Info