FEDERACIJA SRPSKOJ DUŽNA DA ISPLATI 14,7 MILIONA KM :: Semberija INFO ::

 

FEDERACIJA SRPSKOJ DUŽNA DA ISPLATI 14,7 MILIONA KM


- Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH usvojo je na današnjoj elektronskoj sjednici Odluku o prvom privremenom poravnanju između entiteta sa Jedinstvenog računa Uprave za 2022. godinu.
 
Prema ovoj odluci, na ime prvog privremenog poravnanja preostalog iznosa indirektnih poreza za 2022. godinu, Federacija BiH dužna je da isplati Republici Srpskoj ukupan iznos od 14.725.997,21 KM.
 
Na današnjoj sjednici UO usvojio je i Odluku o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava sa jedinstvenog računa za razdoblje oktobar-decembar 2022. godine.
 
Po ovoj odluci, koja se temelji na krajnjoj potrošnji prema prijavama PDV-a, Federaciji BiH pripašće 63,10 odsto prihoda s jedinstvenog računa, a Republici Srpskoj 33,35 odsto, dok Brčko distriktu pripada fiksni iznos od 3,55 odsto.

(Nezavisne)