Predstavljanje izvještaja o učešću djece i mladih u igrama na sreću :: Semberija INFO ::

 

Predstavljanje izvještaja o učešću djece i mladih u igrama na sreću


Kako je najavljeno, u Bijeljini će biti organizovano predstavljanje „Posebnog izvještaja o učešću djece i mladih u igrama na sreću“ Institucije Ombudsmana za djecu Republike Srpske.

Predstavljanje će biti 15. septembra u Centru za kulturu „Semberija“, sa početkom u 11 časova.

-Imajući u vidu da ne postoje sveobuhvatna istraživanja o prisutnosti pojave učešća djece u igrama na sreću od bilo kog sistemskog subjekata zaštite, Ombudsman za djecu Republike Srpske se posvetio ovom problemu i nakon istraživanja pripremio Poseban izvještaj, sa preporukama. Smatrajući da je tema izvještaja, koji se predstavlja važna u prevenciji i zaštiti djece i mladih, važno je da mediji proprate prezentaciju „Posebnog izvještaja o učešću djece i mladih u igrama na sreću“,čime se, svakako, doprinosi senzibilizaciji društvene zajednice o štetnosti učešća djece i mladih u  igrama na sreću i neophodnosti preduzimanja adekvatnih mjera u njihovom najboljem interesu'', navela je mr Jovanka Vuković, zamjenik Ombudsmana za djecu Republike Srpske.

Prema programu predstavljanja uvodnu riječ daće Dragica radovanović, ombudsman za djecu. Rezultate istraživanja predstaviće savjetnik Zlatoljub Mišić i Tanja danilović, viši stručni saradnik. Jovanka Vuković, zamjenica ombudsmana za djecu uputiće preporuke nadležnim tijelima.

Prezentacija „Posebnog izvještaja o učešću djece i mladih u igrama na sreću“ biće organizovana uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mjera.


Semberija info