Za sanaciju posljedica virusa korona isplaćeno 179,8 miliona KM :: Semberija INFO ::

 

Za sanaciju posljedica virusa korona isplaćeno 179,8 miliona KM


BANjALUKA - Vlada Republike Srpske usvojila je danas izvještaj o radu Kompenzacionog fonda Republike Srpske za 2020. godinu u kome se navodi da je za sanaciju i ublažavanje štetnih posljedica virusa korona isplaćeno 179.896.843 KM.

Iz Kompenzacionog fonda Republike Srpske isplaćeno je 61.352.237 KM, a iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske 118.544.606 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske je od 28. maja do 31. decembra prošle godine održao dvanaest sjednica, te donio 71 zaključak.

Do osnivanja Kompenzacionog fonda, iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske vršene su isplate za saniranja posljedica i poteškoća nastalih usljed širenja virusa korona u Republici Srpskoj.

U saopštenju se podsjeća da je Kompenzacioni fond Republike Srpske do 31. decembra prošle godine odobrio isplatu 3.000.000 KM za interventni otkup 6.000 junadi i 10.000 svinja, te 2.000.000 KM za otkup 11.000 tona proizvedenog povrća, u svrhu finansijske pomoći uzgajivačima, proizvođačima i prerađivačima za saniranje posljedica izazvanih virusom korona.

Kompenzacioni fond odobrio je i 200.000 KM za nabavku dva "Elisa" analizatora i drugih instrumenata potrebnih za sprovođenje istraživanja "Nacionalna studija seroprevalencije kovid-19 infekcije u populaciji Republike Srpske".

Odobreno je Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske 375.000 KM sa PDV-om za nabavku 56 kontejnera neophodnih javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj.

Iz Kompenzacionog fonda je odobreno i 1.813.714 KM za nabavku dezinfekcionih sredstava za škole u svrhu obezbjeđenja nesmetanog provođenja nastavnog procesa za vrijeme trajanja pandemije virusa korona.

U prošloj godini, iz Kompenzacionog fonda, odobrena je i isplata 149.267 KM za bruto plate za ljekare koji su zaposleni u zdravstvenom sistemu Republike Srpske.

USVOJENA INFORMACIJA O IZRADI DOPUNE PROCJENE RIZIKA OD PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA

Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o izradi dopune "Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma" i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period od 2021. do 2023. godine, te zadužila nadležne institucije Srpske da aktivno učestvuju u izradi ovih dokumenata.

Na sjednici je imenovan predstavnik Vlade Republike Srpske u radnu grupu i podrgupe za izradu dopune procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period od 2021. do 2023. godine.

Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma predstavlja sveobuhvatan proces prikupljanja i analize relevantnih podataka s ciljem da se procijeni stepen izloženosti pojedinačnih sektora pranju novca i finansiranju terorizma, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade Srpske.

Pored navedenog, svrha procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma jeste i da se sagleda mogućnost efikasnog angažovanja raspoloživih finansijskih, tehničkih i ljudskih kapaciteta i resursa u borbi protiv finansijskog kriminala.

Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o aktivnostima na implementaciji međunarodnih obaveza iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i izradi nacrta zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti.

Ministarstvu pravde i Ministarstvu finansija naloženo je da utvrde obveznike primjene zakona i nadzorne organe kako bi ih definisli u skladu sa ustavnim nadležnostima i ovlaštenjima institucija Republike Srpske.

Ministarstvo finansija zaduženo je za preduzimanje aktivnosti na pripremi izmjena propisa iz svoje nadležnosti radi daljeg usklađivanja sa međunarodnim standardima i praksom, pravnom tekovinom EU, te praksom i standardima Savjeta Evrope u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Nadležne institucije zadužene su za uspostavljanje "registara stvarnih vlasnika" za poslovne subjekte u Republici Srpskoj, u skladu sa standardima EU i u okviru jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Srpskoj.

Svim ministarstvima je naloženo da u punom kapacitetu učestvuju u procesu usaglašavanja stavova u izradi zakona.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA SUPROTSTAVLjANjE TRGOVINI LjUDIMA

Vlada Republike Srpske usvojila je izvještaj o realizaciji Akcionog plana za suprotstavljanje trgovini ljudima 2020.-2023. godina za period od 4. juna. do 31. decembra 2020. godine.

Vlada Republike Srpske saglasna je da se navedeni izvještaj koristi kao aneks izvještaja o realizaciji Strategije za suprotstavljanje trgovini ljudima u BiH 2020-2023. godina, za 2020. godinu, koji usvaja Savjet ministara, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade Srpske.

Vlada Republike Srpske podržava aktivnosti tima za praćenje sprovođenja Akcionog plana za suprotstavljanje trgovini ljudima 2020-2023. godina.

Na sjednici je prihvaćena informaciju o prijedlogu za sufinansiranje projekata "Ekološki prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama u industrijskom sektoru upravljanja otpadom - Izrada projekta remedijacije i rekultivacije zemljišta na lokaciji Incel i Povećanje energetske efikasnosti Bolnice Sveti vračeviž Bijeljina, koje realizuje UNDP.

Data je saglasnost Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske da sufinansira projekat "Ekološki prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama u industrijskom sektoru upravljanja otpadom - Izrada projekta remedijacije i rekultivacije zemljišta na lokaciji Incel", u ukupnom iznosu od 160.000 KM.

Vlada je dala saglasnost Fondu da finansijski podrži projekat "Povećanje energetske efikasnosti Bolnice Sveti vračeviž Bijeljina, u ukupnom iznosu od 95.000 KM.

​Srna / Glas Srpske