Četvrti juli - Dan borca NOR :: Semberija INFO ::

 

Četvrti juli - Dan borca NOR


Danas 4. jula obilježava se Dan borca NOR. Ovaj dan obilježavaju članovi SUBNOR, te poštovaoci antifašističke borbe u Drugom svjetskom ratu na prostorima bivše Jugoslavije, polažući vijence i cvijeće na spomen – obilježja stradalim u borbi protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu.

Podsjećamo, na današnji dan 1941. godine Politbiro CK KPJ sa Josipom Brozom Titom na čelu donio je odluku o dizanju oružanog ustanka naroda Jugoslavije i poveo Narodnooslobodilačku borbu za oslobođenje zemlje od fašističkih njemačko-italijanskih okupatora i njihovih satelita.

Odmah po donošenju te odluke podizani su ustanci u svim krajevima tadašnje Jugoslavije - u Srbiji 7. Jula, u Crnoj Gori 13. jula, u Sloveniji 22. jula, u Bosni Hercegovini i Hrvatskoj 27. jula i u Makedoniji 2. oktobra 1941. godine.
Sa razvojem Narodnooslobodilačkog pokreta rasli su i partizanski odredi i Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije. Krajem 1941. godine pod jedinstvenom komandom na teritoriji Jugoslavije dejstvovala su 93 partizanska odreda, računajući u taj broj i samostalne bataljone i čete.

Četvrti juli je proglašen za Dan borca NOR 26. aprila 1956. godine. Tradicionalno, na današnji dan predstavnici SUBNORA Semberije i Majevice polažu cvijeće i vijence na spomen - obilježja poginulim u borbi protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu.


Semberija info