Matešić: Međunarodna konferencija na Jahorini namijenjena stručnjacima prava javne nabavke :: Semberija INFO ::

 

Matešić: Međunarodna konferencija na Jahorini namijenjena stručnjacima prava javne nabavke


Prva Međunarodna konferencija o javnim nabavkama biće održana sutra i u utorak, 29. novembra na Jahorini.

Konferenciju organizuje Ekonomski forum iz Banjaluke čiji su partneri Agencija za javne nabavke BiH i privredne komore Republike Srpske i Federacije BiH (FBiH).

Neočekivano visokog stručnog nivoa konferencija će okupiti ugledna imena međunarodnih i domaćih, sudaca, profesora, praktičara.

O ovom rijetkom stručnom događaju razgovaramo sa osobom koja je osmislila ovu konferenciju i vodi je kao Direktor stručnog dijela Goranom Matešićem, pravnikom sa karijerama suca, odvjetnika ali i dugogodišnjeg predsjednika Državne komisije za žalbe u javnim nabavama u Hrvatskoj uglednim evropskim stručnjakom i autorom stručnih radova, poznatom je u BiH i po projektu tehničke pomoći koji se provodio ovdje.

G. Matešić recite nam otkud ideja o Međunarodnoj konferenciji i otkud vi ovdje?

Matešić: Rado bih na prvo pitanje odgovorio protupitanjem: kako to da do sada nije bilo susreta domaćih i stranih stručnjaka, susreta na kojima bi se odvijala razmjena iskustava, prezentirale najbolje prakse, čula mišljenja, istraživanja, rezultati….

Ideja o ovakvim druženjem stručnjaka je logična i potrebna i drugdje je uobičajeni način rada i komunikacije. To da se ovakav događaj dešava sada, ja bih pripisao zrelosti sistema da iskorači u zahtjevnji format više stručnosti. Ideja o ovakvoj konferenciji postojala je kao dio EU projekta jačanje sistema javnih nabavki u BiH u kojemu sam učestvovao, no usljed pandemije i promijenjenih okolnosti uvjeti za njeno održavanje nisu postojali.

Javne nabavke javno su svugdje percipirane kao potencijalno koruptivne, no između takvih slučajeva postoji cijela masa postupaka nabave koji su uredno i savjesno obavljeni od strane stručnih i posvečenih ljudi. Takvima često nedostaje tehnička oprema, praksa, znanje, razmjena iskustava. Ova je konferencija namjenjena upravo tim profesionalcima kojih ovdje ima u nemalom broju.

Ideju su prihvatili i razumjeli i na koncu logistički realizirali čelni ljudi iz Privrednih komora u Sarajevu i Banjoj Luci. Mislim da je namjera ustanoviti i neku tradiciju ovakvih druženja stručnjaka. Time će BiH biti postavljena na mapu država u kojima se održavaju ovakvi stručni forumi. Većina ključnih govornika po prvi puta će doći ovdje i ,u to sam siguran, bit će iznenađen kvalitetom znanja i rasuđivanja domaćih stručnjaka.

Otkud ja u toj ulozi? Pa zamoljen sam pomoći i prenijeti i iskustvo organizacije ovakvih događaja.

G. Matešić, kako biste ocijenili trenutak u kojem se organizuje ova Međunarodna konvencija visokog ranga?

Matešić: Svakako tu je dominantna bremenita politička situacija koja na unaprijeđenja zakonodavstva i sustava JN nema baš poticajnu ulogu. Slično je sa globalnom ekonomskom krizom. No, sa druge strane upravo u takvoj situaciji, mnoge značajne pozitivne promjene su s odigrale i dešavaju se. Sustav javnih nabavki je funkcionirajući osvjestio probleme i razvija se stanovita praksa koja dio tih problema rješava. Sva rješenja nisu zadovoljavajuća, no držim da cijeli sustav i u tim uvjetima napreduje i sazrijeva, a iskustvo se taloži. I u takvim okolnostima proveden je EU financirani Projekt koji je trajao 2 godine pod nazivom Jačanje sistema JN u BiH, koji je donio niz praktičnih i vrlo korisnih rezultata. Izvorno je bio dizajniran pomoći funkciji Agencije za JN, nacionalnog policymakera ali imao je I segmente tehničke stručne pomoći Uredu za žalbe. Najvrjedniji rezultat, kakav nije proveden ni u mnogim državama kandidatima za pristup u EU, jeste recertifikacija trenera a potom edukacija cca 1500 polaznika i njihovo polaganje ispita za specijaliste javne nabave. Taj složeni i izuzetno vrijedan proces provela je Agencija za JN iako i sama potkapacitirana i opremom i ljudskim resursima. Kapitalna vrijednost ovog segmenta je u činjenici da je uz pomoć i logistiku Projekta samouspostavljen nacionalni sistem edukacije koji je sam proveo cijeli proces uključujući i certifikacju. Time je ustanovljena mreža specijalista javne nabave i korpus ljudskih resursa koji čine temelj sistema. Ovo je komparativno sa okruženjem nezapamćeni razlutat koji se desio u atmosferi visoke motiviranosti, proaktivnost i angažmana kako predavača i organizatora tako i polaznika. Ovaj ishod Projekta donio je kvalitetu u najvažnijem segmentu sistema - ljudskim resursima.

Slijedeća poticajna okolnost koja je interferirala sa ovom Konferencijom jeste i stjecanje statusa Države kandidata (Candidate State) za pristupanje u EU. Taj status će zasigurno dovesti do ubrzanog razvoja prava i prakse. Za javne nabavke to znači potpuno usklađenje nacionalnog zakonodavstva sa Europskim pravnim sistemom. Za sistem to znači i mogučnost korištenja evropskih pretpristupnih fondova za projekte nadogradnje, razvoja i tehničke pomoći.

Ova Međunarodna konferencija, po meni, je vijesnik je napretka sistema javnih nabavki i to kako pravnog okvira tako i institucija i pravne prakse.

Molim vas predstavite nam koncept na kojem ste gradili ovu Međunarodnu konferenciju.

Matešić: Cilj konferencije jeste da bude - međunarodna, jer pravo javnih nabavki je europsko zajedničko pravo koje isto funkcionira u svih 27 Država članica. Međunaodni aspekt, učešće kolega iz drugi zemalja, uvjerit će domaće primjenjivače prava da su njhovi problemi, a najčešće i rješenje ista ili slična onima iz drugih država i dat će im potrebno samopuzdanje.  Međunarodni aspekt konferencije osigurava razmjenu iskustava i znanja na tom nivou i to je drugi cilj. Istovremeni ključni cilj je promovirati i predstaviti domaće renomirane predavače i praktičare među kojima su neki zaposleni u Agenciji za javne nabavke, Uredu za žalbe, Državnoj reviziji, te u javnom ili privatnom sektoru, akademiji i pravosuđu.

Konferencija je bazirana na nekoliko takozvanih ključnih govornika, renomiranih, u stručnim krugovima, visoko uglednih pravnika prava javnih nabavki i među njima spada apsolutnam zvijezda europskog pa i svjetskog prava javnih nabavki prof Chris Bovis iz Ujedinjenog kraljevstva. Profesor Bovis često je konzultiran od strane Europske Komisije i velikog broja država, autor je nekih referentnih fakultetskih udžbenika. Profesor torinskog univerziteta Roberto Caranta najviši je format europskog prava javnih nabavki, a sutkinja Karin Schnable iz Graza, osoba je rijetkog znanja i iskustva visokog ugleda. Profesorica i Dekanica Pravnog fakulteta u Sarajevu, sutkinja Suda BiH te čitav niz domaćih praktičara i predavača uključeno je razne panele. Među govornicima su stručnjaci iz Italije, Austrije, Ujedinjenog kraljevstva, Francuske, Grčke, USA, Srbije, Hrvatske. Konferencija će s odvijati oko prezentacija ključnih govornika ali i panela u kojim će se raspravljati o gorućim pravnim problemima prava i prakse javnih nabavki u zemlji.

Konferencije ovakvog formata pretpostavke su upoznavanja i povezivanja stručnjaka te razmjene iskustava i edukacije koja se do sada ovdje nije dešavala.

Privredne komore u Sarajevu iBanja Luci pionirski su prepoznale koristi i prilike ovakvog stručnog događaja i prihvatile su izazov neizvjesnosti da se postignu svi ovi ciljevi. Sa mog današnjeg stanovišta, mislim da smo u situaciji da se upravo to i dogodi.

Koje teme će se raspravljati na Konferenciji?

Matešić: Prije svega želim kazati da je Delegacije EU u Sarajevu, koja je promoter razvoja ovog prava, prihvatila i razumjela ovaj format i značaj kao i prilike koje nudi. Predstavnik Delegacije učestvovali će u radu ključnog političkog Panela koji će raspravljati o sadašnjem trenutku i izazovima javnih nabavki u BiH. Pored njega tu će izlagati predstavnik SIGMA iz Pariza, institucije preko koje se pruža tehnička pomoć sistemu te predstavnik Vijeća ministara, direktor Agencije za javne nabavkei drugi

Presudnom i vrlo značajnom držim činjenicu da je Vijeće ministara, podupiratelj ove komferencije pa će se u osobi člana Vijeća uvodno i obratiti. Ovo visoko pokoviteljstvo budi i optimizam u odnosu na daljni razvoj sustava preko kojega se troši najveći dio državnog budžeta.

Ova konferencija namjenjena je vrijednim stručnjacima prava javne nabave svima onima koji rade u tom sektoru, jednako i odvjetnicima, sucima. Razmjena iskustava iz raznih i različitih sistema osvješćivanje temeljnih principa postupanja i primjene prava, razumjevanju pravne prakse željeni je cilj.

Sadržajno ova prva Međunarodna konferencija koncentrirana je oko jednog od gorućih problema prava javne nabave u EU, pravnički nazvanog Diskreciona prava ugovornih organa. Ovdje se misli na postupak pojašnjašnjavanje i upotpunjavanje ponuda, izmjene ugovora, postupanja u slučaju teškog profesionalnog propusta, neuobičajeno, niske cijene…materije koja je propisana Direktivama, nacionalnim zakonodavstvom i dokumentacijom nabave, a ne samo njima. Prakse regulatornih tijela i sudova su obilne ali i različite. Ove teme će se provlačiti u prezentacijama nekoliko ključnih govornika i panela, pa će stručna publika imati priliku čuti zaista dosta podataka.

Jedan od panela Konferencije raspravljati o pravnoj zaštiti u javnim nabavkama i to u društvu sutkinje Suda BiH, profesorice Pravnog fakulteta u Sarajevu, sutkinje Upravnog suda u Grazu.

Javne nabavke u vrijeme krize, krize koja je uzrokovana pandemijom, energetskom krizom te ratom i sankcijama otvorit će čitav niz aspekata koji za cilj imaju sa jedne strane očuvanju zakonitosti, transparentnosti i jednakopravnosti, a sa druge strane racionalno zadovoljenje potreba izazvanih ovim uzrocima. Moglo bi se kazati da je, zbog krize, cijeli sistem javnih nabavki doveden u pitanje odnosno pred posebnimi izazovom. Upravo u jednom od ključnih predavanja očekujemo na ovu temu, na temu globalnih trendova, predavanje prof Bovisa. A saznat ćemo nešto i o studiji SIGME baziranoj na istraživanjima na području Unije. Jednom riječju oni koji se bave javnim nabvkama na ovoj konferenciji će naći odgovore na mnoga pitanja prakse.


Nezavisne novine