INSTITUCIJE NA NIVOU BIH, UPRKOS UPOZORENjIMA, NASTAVILE PO STAROM: MILION VIŠE U DžEPOVIMA SPOLjNIH SARADNIKA :: Semberija INFO ::

 

INSTITUCIJE NA NIVOU BIH, UPRKOS UPOZORENjIMA, NASTAVILE PO STAROM: MILION VIŠE U DžEPOVIMA SPOLjNIH SARADNIKA


SARAJEVO - Spoljni saradnici zaposleni u institucijama BiH lani su dobili iz budžeta više od 6,8 miliona maraka, a iako se godinama nadležnima skreće pažnja na ovaj sumnjivi vid zapošljavanja, praksa je ostala ista.

Prema podacima do kojih je došla Kancelarija za reviziju na tom nivou vlasti, a koji su objelodanjeni u njenom najnovijim godišnjem izvještaju gdje su analizirali izvršenje budžeta institucija BiH za 2020. godinu, po osnovu ugovora o djelu te ugovora o privremenim i povremenim poslovima iskeširano je 6,88 miliona, od čega je 5,1 milion za ugovore o djelu te 1,8 za privremene i povremene poslove.

- U odnosu na 2019. godinu ukupni izdaci veći su za 950.000 - piše u revizorskom izvještaju. 

Osnovna karakteristika ugovora o djelu je da se on zaključuje za obavljanje konkretnog posla za unaprijed ugovorenu naknadu i na određeni period, tako da osoba koja zaključi takav ugovor nema status zaposlene osobe, odnosno ne zasniva radni odnos, tako da nema prava na bolovanje, godišnji odmor, regres i druge naknade. Uvidom u pojedinačne izvještaje utvrđeno je, međutim, da u određenom broju institucija još postoji praksa dugogodišnjeg angažovanja osoba po ugovoru o djelu za obavljanje poslova koji čak i prema opisu odgovaraju sistematizovanim radnim mjestima.

- Dio ugovora je zaključen tokom čitave godine, što nam ukazuje da se ne radi o kratkoročnom angažmanu i obavljanju jednokratnih konkretnih poslova, nego da je riječ o cjelogodišnjem angažmanu za koji se isplaćuju mjesečni iznosi, odnosno plate. Postoje i slučajevi gdje se naizmjenično putem ugovora o radu i ugovora o djelu vrši angažman osoba, a nerijetko i da nakon takvog vida angažmana, te poslije konkursne procedure, ta osoba i dobije stalni radni odnos. Ovakav vid zapošljavanja favorizuje iste i daje dodatnu prednost u odnosu na osobe koje imaju sve kvalifikacije za određeno radno mjesto, ali se prvi put javljaju na konkurs za određenu poziciju - istaknuto je u izvještaju.

Ponovo je podvučeno i da ugovor o djelu predstavlja netransparentan vid zapošljavanja i posebno osjetljivu kategoriju, prvenstveno u javnom sektoru, jer se radi o javnom novcu i svaka potrošnja zahtijeva sprovođenje principa ekonomičnosti, transparentnosti i jednakosti.

Da se mora voditi računa o štednji u institucijama BiH te o smanjenju broja ugovora o djelu, godinama upozoravaju i iz nevladinog sektora, ali i iz Parlamenta BiH, ukazujući da nije tajna da su pojedinci zapošljavani za poslove za koje neko već prima platu. Na nivou BiH u 75 institucija je zaposleno gotovo 23.000 osoba, od čega oko 10.000 u resoru odbrane.

Preporuke

Revizori su ukazali da Ministarstvo finansija i trezora BiH, u saradnji sa resorom pravde, treba da uspostavi jedinstvena pravila i kriterijume za angažman spoljnih saradnika. Osim toga, traže i više pažnje prilikom analize zahtjeva budžetskih korisnika na poziciji ugovora o djelu.

(GlasSrpske)