Ujedinjena Srpska: Po hitnom postupku omogućiti adekvatniju zaštitu građana od COVID - 19 :: Semberija INFO ::

 

Ujedinjena Srpska: Po hitnom postupku omogućiti adekvatniju zaštitu građana od COVID - 19


Ujedinjena Srpska pozdravlja činjenicu da je Predstavnički dom Parlamenta BiH juče na prijedlog dr Nenada Stevandića usvojio zaključak kojim ovaj Dom od Savjeta ministara BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH traži da hitno, a najkasnije u roku od sedam dana, izrade i u Parlament BiH po hitnom postupku upute Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, kao i da usvoje odgovarajuće izmjene Pravilnika o postupku i načinu davanja dozvole za stavljanje lijeka u promet, s ciljem omogućavanja da se vakcine protiv COVID - 19, čiju su upotrebu prethodno odobrile Evropska agencija za lijekove ili nadležna institucije susjednih zemalja, odmah mogu staviti u upotrebu i na teritoriji BiH.

Izražavamo žaljenje što je ovakav zaključak usvojen s priličnim zakašnjenjem u odnosu na vrijeme kad je predložen, kao i zbog činjenice da poslanici opozicionih stranaka iz Republike Srpske, kao i poslanici SDA i SDP, nisu imali sluha da podrže prijedlog koristan za sve građane ove zemlje i zaključak čiji je prvenstveni cilj ubrzanje spornih procedura u zajedničkim institucijama, i prije svega, spasavanje ljudskih života u vrijeme pandemije COVID - 19.

Ujedinjena Srpska traži od Savjeta ministara BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da provedu ovaj zaključak u navedenim rokovima. Insistiraćemo na provođenju ovog zaključka, budući da pandemija još uvijek traje i da svaki dan potrošen na nepotrebne procedure može biti bitan za građane i zdravstvene ustanove suočene s posljedicama koje virus izaziva.

Ujedinjena Srpska