ŠKOLA NOVINARSTVA - DUNjA ŠKUNDRIĆ: Šta nam ove mlade steže da'l su krive nove mreže? :: Semberija INFO ::

 

ŠKOLA NOVINARSTVA - DUNjA ŠKUNDRIĆ: Šta nam ove mlade steže da'l su krive nove mreže?Šta nam ove mlade steže da'l su krive nove mreže?

U eri digitalne revolucije, nove mreže su postale ključni dio svakodnevnog života mladih širom svijeta. Dok neki smatraju da su ove platforme stega koje ograničavaju slobodu i kreativnost mladih, drugi vide u njima potencijal za oslobađanje i povezivanje sa globalnom zajednicom.

Za mnoge mlade ljude, nove mreže predstavljaju prostor za izražavanje kreativnosti, stvaranje identiteta i povezivanje sa drugima koji dijele slične interese. Kroz različite platforme, kao što su TikTok, YouTube, Instagram, mladi imaju priliku da se izraze na načine koji su prije bili nedostupni, bilo kroz kreiranje video sadržaja, umjetnosti ili aktivizma. Sve mreže pružaju prostor za zajedničko učenje i rast, te podstiču razmjenu ideja i perspektiva među mladima širom svijeta. Takođe, učešće u diskusijama o različitim temama omogućavaju praćenje aktuelnih događa i vijesti, držeći korisnike informisanim i povezanim sa svijetom oko njih. Mogu da posluže za organizovanje događaja i okupljanje zajednica sa zajedničkim interesovanjima, što doprinosi izgradnji i jačanju društvenog kapitala. One nam mogu pružiti podršku u slučaju kriznih situacija, pomoći ljudima da pronađu resurse i pomoć u težim vremenima. Međutim, istovremeno se suočavamo sa izazovima koje nove mreže mogu donijeti. Pretjerana upotreba društvenih medija može dovesti do problema ovisnosti, gubitka privatnosti i smanjenja mentalnog blagostanja. Pored toga, postoji i zabrinutost zbog negativnog uticaja na samopouzdanje i socijalne interakcije mladih. Nove mreže predstavljaju dvostruku prirodu za mlade generacije, jer mogu biti izvor oslobađanja i povezivanja, ali i stega koje mogu ograničiti njihovu slobodu i dobrobit. Dodatne negativne posljedice društvenih mreža uključuju širenje lažnih vijesti i dezinformacija, koje mogu uticati na mnoge i oblikovati njihova mišljenja i stavove. Kod mlađih generacija, može doći do potencijalnog gubitka produktivnosti i koncentracije i prekidanja rada radi pregledanja društvenih mreža. Štetne posljedice mogu obuhvatiti i smanjenje kvaliteta sna i zdravstvene probleme, poput bolova u vratu i leđima izazvanim produženim sjedenjem ispred ekrana.

Ključno je prepoznati ovu kompleksnost i raditi na promociji zdravog i odgovornog korištenja društvenih medija među mladima. Kroz edukaciju, podršku i stvaranje pozitivnog onlajn okruženja, možemo osigurati da nove mreže postanu resurs za rast, umjesto prepreka za razvoj mladih.

Dunja Škundrić

Biografija – Dunja Škundrić


Dunja Škundrić rođena je 11.08.2008. godine u Bijeljini. Osnovnu školu „Vuk Karadžić“ završila je sa prosječnom ocjenom 5,00 i nosilac je Vukove diplome. Takođe nagrađena posebnom diplomom za postignuća u oblasti muzičke kulture. Dugogodišnji je član SPD „Srbadija“. U želji za usavršavanjem i proširivanjem znanja upisuje srednju školu Gimnazija „Filip Višnjić“ u Bijeljini i trenutno pohađa prvi razred. Govori engleski jezik, a služi se i njemačkim jezikom. U slobodno vrijeme čita knjige.