MAJA PERDAN ILIĆ, PEDAGOG U DJEČIJEM VRTIĆU ,,ČIKA JOVA ZMAJ'' :: Semberija INFO ::

 

MAJA PERDAN ILIĆ, PEDAGOG U DJEČIJEM VRTIĆU ,,ČIKA JOVA ZMAJ''


Maja Perdan Ilić, pedagog u vrtiću, poseban akcenat stavlja na kvalitet vaspitno-obrazovnog rada, ističući činjenicu da su svi vaspitači fakultetski obrazovani i da se velika pažnja poklanja stručnom osposobljavanju i usavršavanju.

-Prvo bih istakla da su dvije vaspitačice Desanka Pandilovski i Biljana Ristić prošle godine za svoj dugogodišnji rad, trud i zalaganje dobile veliko priznanje, a to je Svetosavska nagrada. Na konkursu za izbor najboljeg didaktičkog sredstva i materijala za rano učenje koje raspisuje Ministarstvo prosvjete i kulture RS naši vaspitači i stručni saradnici su uvijek osvajali nagrade i na taj način predstavljali svoj kreativni rad i inovirali praksu. Moram istaći i da su vaspitači aktivni i na naučno-stručnim konferencijama gdje predstavljaju svoje inovativne projekte i po tome su poznati u regionu, a i šire. Spomenula bih i bivšu pedagogicu Danicu Mojić koja je svojim dugogodišnjim radom podigla kvalitet rada naše Ustanove, i još uvijek nam daje i pruža svoju veliku nesebičnu podršku’’, podsjeća za ,,Semberija info'' Maja Perdan Ilić.-Našu stručnu službu čine pedagog i psiholog, koji se trude da pruže maksimalnu podršku vaspitačima u svakom segmentu rada, a nadamo se da ćemo u narednom periodu zaposliti i defektologa kako bi još više ojačali inkluzivni rad. Formirali smo opservacioni tim, koji trenutno vodi koleginica psiholog Snježana Kašiković, a koji ima zadatak da prati djecu sa smetnjama u razvoju i daje  preporuke za dalji boravak na grupi. Angažovanjem saradnika za vaspitače podigli smo kvalitet inkluzivnog rada i pružili još veću podršku kako djetetu, tako i vaspitačima. Cilj nam je da u narednom periodu stavimo akcenat i na rad sa darovitom  djecom’’, kaže za ,,Semberija info'' Maja Perdan Ilić, ističući da kvalitet rada ove ustanove proizilazi i iz partnerstva sa roditeljima koje je na izrazito visokom nivou.

Semberija info