PRIVREDNO DRUŠTVO ,,SAS” PRIBOJ: DANAS IMAJU 150 RADNIKA :: Semberija INFO ::

 

PRIVREDNO DRUŠTVO ,,SAS” PRIBOJ: DANAS IMAJU 150 RADNIKA


Neznatan je broj preduzeća na teritoriji  Republike Srpske koja su u proteklim godinama ostvarivala tako brz i dinamičan razvoj, kao što je to slučaj sa privrednim društvom ,,SAS” koje je prije 22 godine osnovano u Priboju kod Lopara. Počeli su sa šestoro zaposlenih na benzinskoj pumpi u Priboju, da bi danas imali 150 radnika i poslovne centre na potezu od Banjaluke do Trebinja.
 
Zahvaljujući mukotrpnom razvoju, kontinuiranom investiranju u razvoj, ali i poslovnim vizijama koje su imali Miodrag Stojanović (55) i Rado Gavrić (58), suvlasnici preduzeća ,,SAS”, danas se s punim pravom može govoriti o stabilnom i perspektivnom porodičnom preduzeću sa 150 zaposlenih radnika u poslovnim centrima od Novog Grada do Trebinja.-Rado Gavrić i ja smo badže, oženili smo dvije sestre. Rođen sam u Kovačici, dok je Rado rođen ovdje u Priboju. Danas u preduzeću ,,SAS” rade i naša djeca, moj sin Živko Stojanović, angažovan na održavanju mini – hidroelektrane u Vojkovićima kod Sarajeva, Radin sin Nikola Gavrić, angažovan na poslovima osiguranja, Radina kćerka Maja Gavrić radi na poslovima osiguranja. Naša poslovna politika je stalno ulaganje u nove kapacitete i nova radna mjesta. Na taj način jačamo stabilnost poslovanja, ali, pomažemo i društvenoj zajednici. Kompletirali smo pružanje usluga u oblasti drumskog saobraćaja i osiguranja. Bavimo se distribucijom i prodajom naftnih derivata, na devet benzinskih pumpi, a otvorili smo isto toliko i tehničkih pregleda za motorna vozila, raspoređenih od Banjaluke do istočnog dijela Republike Srpske. Bavimo se uvozom rezervnih dijelova za RiTE ,,Ugljevik”, imamo u sastavu preduzeća jednu mini – hidroelektranu, pekaru, dvadesetak autobusa za prevoz putnika”.

Miodrag Stojanović kaže da je i prije pandemije virusa korona, kao i sada, petnaestak mjeseci kasnije, posla bilo za one koji žele da rade. Ipak, zbog nebrige države i zbog odlaska mladih u inostranstvo, sve teže je na tržištu obezbijediti kvalitetnu radnu snagu.-Mi uspijevamo da zadržimo dostignuti nivo proizvodnje i usluga. Našu firmu radnici ne napuštaju. Teško je doći do novih, mlađih radnika, pogotovo zanatlija koji bi radili u našim servisima motornih vozila. Trenutno zapošljavamo oko 150 radnika na području od Banjaluke do Trebinja. Najveći broj zaposlenih imamo u Priboju i u Ugljeviku”.
 
Vodenica
 
Na rijeci Janji u Priboju, u okviru Poslovnog centra  ,,SAS” Priboj, prije  tri godine izgrađena je i jedinstvena vodenica u kojoj se melje pšenično i kukuruzno brašno koje se koristi u vlastitoj pekari, otvorenoj prije devetnaest godina, za proizvodnju hljeba i peciva.
 


-Proja, hljeb i peciva od pšeničnog, kukuruznog i heljdinog brašna distriburaju se u bijeljinskim marketima i trgovačkim lancima. Zasijali smo kukuruz na površini od četiri hektara, a pšenicu kupujemo od komšija. Heljdu nabavljamo na Nišićkoj visoravni, jer težimo kvalitetu naših proizvoda”, ističe Miodrag Stojanović.

Semberija info