VIC DANA: Ka­že muž že­ni: - Gdje je ra­ki­ja! :: Semberija INFO ::

 

VIC DANA: Ka­že muž že­ni: - Gdje je ra­ki­ja!


Ka­že muž že­ni:
- Gdje je ra­ki­ja, ra­sje­kao sam se, kr­va­rim.
- Da vi­dim gdje krvariš.
- Ne mo­že da se vi­di, to je unu­tra­šnje kr­va­re­nje.