CEGERI UMJESTO PLASTIČNIH KESA :: Semberija INFO ::

 

CEGERI UMJESTO PLASTIČNIH KESA


Svjetski dan zaštite životne sredine (ili okoline) je dan koji se obilježava u cijelom svijetu svakog 5. juna kroz razne aktivnosti i kampanje, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine.

Datum 5. juni je odredila Generalna skupština UN, jer je tog dana održala Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu 1972. godine. Na konferenciji se okupilo 113 država, koje su priredile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine. Program zaštite je nazvan UNEP. Prijedlog da se proslavlja 5. juni je dala delegacija tadašnje Jugoslavije i prema nekim izvorima, ovo je postao centralni događaj Ujedinjenih nacija.
 
U svijetu se na ovaj dan pokreću brojne aktivnosti u koje je uključena javnost, a koje propagiraju odgovorni odnos prema okruženju. U pomenute aktivnosti se jednako uključuje i vladin i nevladin sektor. Pri tome, svake godine za glavno mjesto proslave se bira drugi grad. Vlada zemlje koja je domaćin ili grad domaćin u saradnji sa UNEP-om određuju temu događaja. Osim teme, biraju se i slogan i logo koji će biti fokus svih informativnih materijala i promotivnih aktivnosti u vezi sa ovim danom. 

Povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine Forum žena i Savjet mladih Gradskog odbora Partije demokratskog progresa Bijeljina danas organizuje akciju, sa početkom u 10 časova. Ispred ulaza u Zelenu pijacu, kod slastičarne ,,San Marko'' dijeliće se platneni cegeri i leci sa porukama.

-Cilj akcije je da skrenemo pažnju na štetnost upotrebe plastičnih kesa i da istaknemo potrebu za recikliranjem plastike kako bismo zaštitili životni sredinu'', naglašeno je iz Informativne službe GO PDP Bijeljina.