„RITE UGLjEVIK“ ISPUNjAVA PLANOVE PROIZVODNjE :: Semberija INFO ::

 

„RITE UGLjEVIK“ ISPUNjAVA PLANOVE PROIZVODNjE


U prostorijama Rudnika i Termoelektrane Ugljevik održan je redovni godišnji sastanak sa predstavnicima medija. Nadležni u kompaniji su iskoristili priliku da javnost upoznaju sa aktivnostima koje su na polju proizvodnje uglja i električne energije preduzimali tokom ove, ali i planovima za naredni period.
 
- Rudnik i Termoelektrana Ugljevik su ovu godinu poslovali u jako složenim uslovima koji su nastali zbog aktuelnog stanja u svijetu, energetske krize, divljanja cijena na tržištu, pogotovo nekih komponenti koje su važne za funkcionisanje naše kompanije (nafta, mazut, rezervni dijelovi...). Uprkos svemu, mi smo zadovoljni rezultatima koje postižemo u ovoj godini. Zaključno sa 21. novembrom mi smo proizveli 1.266 GWh električne energije što je 99,27% planirane proizvodnje za ovu godinu. Naša termoelektrana učestvuje sa 29% ukupne proizvodnje električne energije u elektroenergetskom sistemu Republike Srpske. Dobre rezultate na termoelektrani pratili su dobri rezultati u rudniku. Zaključno sa 21. novembrom na rudniku je proizvedeno 1.805.875 tona uglja što je 104% količina koje su planirane za taj period. Zahvaljujući dobroj organizaciji poslova, mi ćemo do kraja ove godine ispuniti sve proizvodne planove“, rekao je Slobodan Marković, v.d. Izvršnog direktora za opšte i pravne poslove RiTE Ugljevik.

Termoelektrana se ugljem snabdijeva iz vlastitog rudnika koji se nalazi na lokalitetu "Bogutovo Selo", godišnjeg kapaciteta 1,75 miliona tona uglja. Istovremeno sa eksploatacijom uglja na ovom površinskom kopu pokrenute su procedure za otvaranje novog površinskog kopa „Ugljevik istok“ iz kojeg će se u godinama pred nama ugljevička termoelektrana snabdijevati ugljem.

U prethodnih nekoliko godina u Rudniku i Termoelektrani Ugljevik uložena su značajna sredstva za nabavku nove rudarske mehanizacije te rekonstrukcije i zamjene pojedinih postrojenja termoelektrane sa ciljem podizanja pogonske spremnosti ovog objekta.


Semberija info - I. Gutić