POČEO REDOVNI REMONT TERMOELEKTRANE :: Semberija INFO ::

 

POČEO REDOVNI REMONT TERMOELEKTRANE


Prošla godina je bila jedna od najtežih godina, ukoliko govorimo o poslovanju privrednih subjekata, čemu je umnogome doprinijela i pandemija virusa korona, kaže da početku razgovora za „Semberske novine“ direktor Rudnika i TE „Ugljevik“ Čedomir Stojanović, ističući da je RiTE „Ugljevik“, kao veliko preduzeće, u toj i takvoj godini bila najdirektnije ugrožena, jer je trebalo održati proces proizvodnje i sačuvati zdravlje zaposlenih radnika.

-Uspjeli smo se održati i u tako nepovoljnim uslovima, zahvaljujući, prije svega, dobroj organizaciji posla. U prošloj godini nije bilo zaustavljanja Bloka, niti bilo kakvih iskakanja. Prošlu godinu završili smo sa dobitkom većim od 1,5 miliona KM, što smo postigli prvi put nakon 2016. godine. Iako je u prošloj godini bio predviđen poslovni gubitak zbog aktiviranja sistema za odsumporavanje i zbog povećane amortizacije, za oko 14 miliona KM, mi smo uz razne uštede i uz veću proizvodnju električne energije od planirane, zahvaljujući skraćenom remontu, uspjeli ostvariti poslovnu dobit od 1,5 miliona KM“.
 
Stojanović ističe i podatak da je RiTE „Ugljevik“ u prošloj godini uspjela proizvesti 1.647 gigavat - časova električne energije, te da je i dalje na prvom mjestu, sa oko 33 odsto proizvodene električne energije u sistemu „Elektroprivrede RS“. 


Sistem odsumporavanja produžio radni vijek
 
Što se tiče budućnosti RiTE ,,Ugljevik”, Stojanović kaže da je sistem za odsumporavanje produžio radni vijek termoelektrane, jer je emisija sumpor - dioksida svedena sa 18 tona dnevno na 160 kilograma, što znači da je za 99 puta smanjena emisija ugljen – dioksida, što je ugljevičku termoelektranu svrstalo među ekološki najprihvatljivije termoelektrane.


Što se tiče plana proizvodnje električne energije u 2021. godini, Stojanović kaže da je planirana proizvodnja na prošlogodišnjem nivou, ali da je planiran i  pomak u finansijskom dijelu.
 
-Od prvog aprila otpočeli smo redovni remont, koji će trajati 45 dana. Naš cilj je da uradimo neke zahvate na turbini koje nismo uspjeli uraditi u prošloj godini. Vršićemo remont cijevnog sistema u kotlu i planiramo da dobijemo  jedan pouzdan sistem, sa većom snagom na generatoru, te da ovu godinu završimo sa dobrom proizvodnjom električne energije i da zadržimo primat u proizvodnji električne energije u Republici Srpskoj.
 
Stojanović kaže da planovi u investicionom dijelu nisu ambiciozni kao ranijih godina, jer je RiTE „Ugljevik“ prilično investiciono opterećena u proteklih pet do šest godina.

-Samo nas je sistem za odsumporavanje koštao više od 190 miliona KM. Došlo je vrijeme vraćanja kredita, ali mi i dalje insistiramo na investicijama koje će obezbijediti pouzdanost rada termoelektrane. Nabavka mehanizacije na rudniku ide u smjeru održavanja proizvodnje uglja, sa jasnim opredjeljenjem da ne dođe do uvođenja trećih lica u proizvodnju. Mi ćemo i u ovoj godini realizovati investicije vrijedne oko deset miliona KM za nabavku mehanizacije. Naš investicioni plan se kreće oko 20 miliona KM, ali, kada pogledamo koliko je u prethonim godinama investirano, to je znatno manje. Ipak, to su investicije koje svake godine moraju da se realizuju kako bi se održao prilično složen proces proizvodnje uglja, otkrivke i  električne energije. Puno radnika i puno mehanizacije učestvuje u tom procesu, tako da su investicije neminovne“.
 
Direktor RiTE „Ugljevik“ Čedomir Stojanović kaže da je izgradnja sistema za odsumporavanje objektivno povećala i proizvodne troškove u RiTE „Ugljevik“.

-Naše kalkulacije su jasne. U narednim godinama treba vraćati 10 miliona KM na ime kredita, uz vlastitu potrošnju električne energije za samo postrojenje, što iznosi oko pet miliona KM, koliko iznosi i potrošnja krečnjaka, reagensa. Uz manipulativne troškove radne snage dolazimo do cifre od 22 miliona KM, koliko su povećani godišnji troškovi proizvodnje električne energije. Prije dvije godine smo podnijeli zahtjev Regulatornoj komisiji i početkom ove godine dobili smo novu prodajnu cijenu električne energije. Dobićemo 15 do 16 miliona KM na godišnjem nivou po tom osnovu, te ćemo uz smanjenje drugih troškova nastojati da se uklopimo u trenutne uslove, kako bismo održali stabilno poslovanje“.
 
 Stojanović kaže da nije riječ o povećanju cijene koja će uticati na krajnjeg potrošača, jer je riječ o dogovorenoj cijeni u sistemu „Elektroprivrede RS“, što će se nadoknaditi iz unutrašnjih rezervi Holdinga.
 
-Mi trenutno imamo prijavljenih 1.890 radnika, plus radnici koji rade na privremeno – povremenim poslovima, zavisno od trenutnih potreba. Imamo i među njima dobrih radnika koje ćemo nastojati da primimo u radni odnos. Nama, uz evidentan višak zaposlenih, nedostaju zanatski kadrovi, bravari, električari, mehaničari. Godinama je RiTE „Ugljevik“ pokazivala društvenu odgovornost i svake godine primala stotinjak visokoobrazovanih kadrova koji su odrađivali pripravnički staž u RiTE “Ugljevik”. Zadržavali smo najbolje među njima, posebno mašinske i inženjere elektrotehnike, koji su, takođe,  deficitaran kadar”.

 

Šta će biti kada počne oporezivanje?
 
Kada otpočne oporezivanje CO2, Stojanović kaže da će se taj problem pokušati riješiti prilikom kapitalnog remonta, te je najizvjesnije da će RiTE ,,Ugljevik” raditi do 2040. godine. Nakon toga teško je prognozirati šta će se sve dešavati u Evropskoj zajednici i kakve će nove regulative tada biti na snazi. Projektovani kapacitet termoelektrane već je ispunjen, ali je kroz redovne remonte i investicije njen radni vijek i produžavan.


Semberija info