LOPARE: U DOMU ZDRAVLjA „DR ROSA HADžIVUKOVIĆ“ NABAVLjEN JE NOVI BIOHEMIJSKI APARAT :: Semberija INFO ::

 

LOPARE: U DOMU ZDRAVLjA „DR ROSA HADžIVUKOVIĆ“ NABAVLjEN JE NOVI BIOHEMIJSKI APARAT


Služba laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja „Dr Rosa Hadživuković“ Lopare je opremljena novim biohemijskim aparatom, čija je vrijednost oko 15 000 KM.


 
„Novi aparat, koji je kvalitetan i odgovara našim zahtjevima kako bi rezultati iz naše laboratorije bili pouzdani u pogledu standarda, uvodimo u upotrebu od 1. juna ove godine“, rekao je Dušan Šakotić, direktor ustanove.
 
On je naveo da aparat, pored osnovnog spektra biohemijske analize, može vršiti i analizu jetrenih enzima, kalcijuma, natrijuma, fosfata, kreatinina, željeza, upalnih pokazatelja, lipidnog statusa, pojedinih tumor markera i niz drugih analiza.


 
„Ovom nabavkom je upotpunjen rad Službe laboratorijske dijagnostike naše ustanove čime će se u kraćem vremenu obraditi analiza uzoraka za veći broj pacijenata nego do sada, a sama obrada uzoraka krvi će biti lakša, brža i na jednostavniji i pristupačniji način“, dodao je Šakotić.