Objavljena Rang - Lista korisnika projekta za stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih lica koja se žele integrisati u lokalnu zajednicu :: Semberija INFO ::

 

Objavljena Rang - Lista korisnika projekta za stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih lica koja se žele integrisati u lokalnu zajednicu


Na osnovu člana 10. stav (4) Odluke o načinu raspodjele sredstava za stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih lica koja se žele integrisati u lokalnu zajednicu za 2022.godinu, broj: 02-000010/22 od 16.03.2022. godine, Komisija za odabir korisnika imenovana Odlukom šefice Odjeljenja broj: 35-000184/22 od 01.04.2022. godine utvrđuje Rang-Listu korisnika projekta za stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih lica koja se žele integrisati u lokalnu zajednicu.

Rang lista u prilogu:

http://www.vlada.bdcentral.net/content/DownloadAttachment/?id=59f8f59c-3ac8-43e1-ab6a-8b0b3bb16a3a&langTag=sr