Grad Bijeljina - Odluka o radnom vremenu za 21. novembar :: Semberija INFO ::

 

Grad Bijeljina - Odluka o radnom vremenu za 21. novembar


Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19) i člana 71. stav (1) tačka 25) Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17), a u skladu sa članom 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07), Gradonačelnik Grada Bijeljina, dana 16. novembra 2023. godine,  d o n o s i
 
O D L U K U
o radnom vremenu za
Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini
 
Član 1.
Utorak 21. novembar 2023. godine, kada se praznuje Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: republički praznik), je naradni dan, osim za subjekte navedene u članu 3. ove Odluke.
 
 
Član 2.
Za vrijeme trajanja republičkog praznika, a radi zadovoljenja neophodnih potreba građana za komunalnim, zdravstvenim i drugim uslugama, dužne su da rade: zdravstvene ustanove i preduzeća za snabdijevanje vodom, električnom energijom, prevoz putnika i vatrogasna jedinica.
Preduzeća, ustanove i organizacije iz stava 1. ovog člana obavezni su da organizuju i obezbijede rad i dežurstva u obimu koji zadovoljava funkcionisanje njihove osnovne djelatnosti, potrebne za pružanje usluga građanima za vrijeme trajanja republičkog praznika.
Preduzeća, ustanove i organizacije koje u svojim redovnim aktivnostima imaju organizovan rad za neradni dan, nisu obavezne utvrđivati povećan obim rada i dežurstva utvrđen ovom Odlukom. 
 
Član 3.
Apoteke, ugostiteljski objekti, veterinarske ambulante, benzinske pumpne i plinske stanice i trgovine na malo u sklopu benzinskih pumpnih stanica, trgovine na malo na autobuskoj stanici, trgovine na malo pogrebnom opremom, privredni subjekti koja obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača i prodaje istih, kao i prodajna mjesta AD „Lutrija Republike Srpske“ Banja Luka na području Grada Bijeljina, mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkog praznika.
Privredni subjekti koji se bave proizvodnom djelatnošću, a obavljaju procesnu proizvodnju, mogu da rade u vremenu koji zahtijeva proces rada.
Radno vrijeme dragstora traje od 00,00 do 24,00 sata svaki dan.
 
 
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.