OBILjEŽEN TREĆI DECEMBAR – MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM :: Semberija INFO ::

 

OBILjEŽEN TREĆI DECEMBAR – MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM


Poseban akcenat stavljen na inkluzivno obrazovanje

Radnim sastankom, kojem su prisustvovali predstavnici trinaest udruženja osoba sa invaliditetom, okupljenih u Koaliciju “Kolosi”, danas je u hotelu “Drina” obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom.
Novo Trifunović, predsjedavajući Koalicije “Kolosi”, kaže da je ovo prilika da se analizira sve ono što je urađeno, ali, isto tako, i sve ono što nije urađeno tokom godine.
 

“Pandemija je usporila neke naše aktivnosti, ali, ipak, uspjeli smo realizovati većinu onoga što smo planirali za ovu godinu. U ovoj godini akcenat smo stavili na inkluzivno obrazovanje mladih osoba sa invaliditetom. Obavili smo i studijske posjete Doboju, Sarajevu i Loparama. Usvojili smo i akcioni plan koji nam pomaže da uz pomoć Vlade RS i lokalne zajednice obezbijedimo i potencijalne donatore. Još uvijek nismo riješili barijere za ulazak u brojne ustanove i institucije. Među primarnim zadacima nam je uključivanje žena invalida u našu organizaciju, kao i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te izgradnja terena u sportskim halama i za osobe s invaliditetom”, rekao je Trifunović.
 

Novo Trifunović
 

Slavena Rajić
 
Slavena Rajić, predsjednica Aktiva mladih osoba sa invaliditetom u Koaliciji “Kolosi”, koji okuplja tridesetak članova, kaže da od 2018. godine Aktiv radi na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom.
“Samostalan život, pravo na inkluzivno obrazovanje i pravo na zapošljavanje su ciljevi kojima težimo. Ima puno visokobrazovanih mladih ljudi sa invaliditetom koji čekaju priliku za zaposlenje, jer će na taj način biti manji teret roditeljima i društvu”, kaže Slavena Rajić.
 

Mladen Arsenović
Ranko Rankić, predsjednik Odbora za obrazovanje osoba sa invaliditetom kaže da je inkluzivno obrazovanje izuzetno važan proces koji kontinuirano traje od rane mladosti, pa do kraja života osobe sa invaliditetom.
Mladen Arsenović, šef kabineta gradonačelnika Ljubiše Petrovića, izjavio je da Gradska uprava tokom godine poklanja posebnu pažnju osobama s invaliditetom, da pomaže sva udruženja u okviru Koalicije “Kolosi”.
“Osim nabavljenog vozila za prevoz osoba s invaliditetom, u narednoj godini planiramo i izgradnju lifta u zgradi Gradske uprave, kako bi sve usluge bile dostupne i osobama s invaliditetom”, izjavio je Arsenović, naglasivši da je inkluzija bitna u cijelom ovom procesu, da bi svima bila omogućena jednaka prava.
 

Aleksandar Đurđević

Aleksandar Đurđević, predsjednik Skupštine grada Bijeljina, podsjetio je da je skupštinskom odlukom ovo udruženje proglašeno za udruženje od opšteg interesa, te da je u septembru usvojen i Lokalni plan akcije u oblasti  invalidnosti koji će važiti do 2023. godine i koji je usaglašen sa potrebama i prijedlozima osoba sa invaliditetom. 
 

Ranko Rankić

Semberija info