SOLARNA ELEKTRANA PO MODELU “KLjUČ U RUKE” :: Semberija INFO ::

 

SOLARNA ELEKTRANA PO MODELU “KLjUČ U RUKE”


Čisti , ekološki prihvatljivi izvori energije su naša realnost. Ako razmišljate o gradnji vlastite fotonaponske elektrane bijeljinska kompanija „Energy Nova“ je pravo mjesto za realizaciju takve ideje. Vašu investiciju vodi od početka do kraja.

Mlada i stručna ekipa ove kompanije izgradnju fotonaponskih elektrana radi po sistemu “ključ u ruke”. To uključuje sve projekte, prikupljanje svih saglasnosti, kompletnu gradnju elektrane sa puštanjem u rad. Svaki izgrađeni sistem proizvodnje električne energije iz fotonaponskih panela je prilagođen prema optimalnim potrebama proizvođača/korisnika za električnom energijom. „Energy Nova“ nudi najpovoljniju cijenu izgradnje solarne elektrane.

Najjeftinija cijena elektrane najčešće nije i najpovoljnija za vlasnika, jer sa sobom nosi manju proizvodnju energije, veće troškove održavanja što u konačnici rezultira dužim povratom uloženog novca – to se neće desiti u slučaju projekata „Energy Nova“.

U ponudi imaju različite vrste solarnih panela stranih proizvođača. Zavisno o lokaciji, snazi elektrane, nagibu i okrenutosti krova postavljaju najpovoljnije panele po odnosu uloženo/dobijeno.