RODNO ZASNOVANO NASILjE NAD OSOBAMA S INVALIDITETOM :: Semberija INFO ::

 

RODNO ZASNOVANO NASILjE NAD OSOBAMA S INVALIDITETOM


Danas, 4. maja, u Hotelu ,,Drina“ u Bijeljini držaće se Okrugli sto/info-sesiju sa ciljem promocije projekta: „Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje – građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“.
                                                                                                                    
Projekat realizuju Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a implementira se u periodu od oktobra 2020. godine do septembra 2022. godine.
 
„Pored smanjenih mogućnosti za ostvarivanje prava u svim sferama života, osobe s invaliditetom su u većem riziku i češće su izložene seksualnom i rodno zasnovanom nasilju. Zbog nepostojanja uslova da osobe s invaliditetom često prepoznaju i reaguju na nasilje, prepoznata je potreba da se ovim projektom utiče na to da se svi članovi zajednice svojim doprinosom uključe u definisanje adekvatnih rješenja u borbi protiv pojave nasilja nad osobama s invaliditetom“, ukazuje  direktor Informativnog centra ,,Lotos“ Suvad Zahirović.
 
Prema riječima organizatora, Okrugli sto se organizuje kako bi se šira javnost upoznala sa ovim projektom i njegovim ciljevima, a okuplja ključne učesnike u projektu koji na direktan ili indirektan način mogu doprinijeti da se pitanje rodno zasnovanog nasilja nad osobama s invaliditetom efikasnije rješava u našem društvu.
 
 
,,Cilj Okruglog stola je upoznati nadležne institucije i relevantne organizacije sa projektom i ciljevima projekta, te iste motivisati na aktivnije učešće u rješavanju problema seksualnog i rodno zasnovanog nasilja nad osobama sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“, pojašnjava Zahirović.
 
Kako navodi, na Okruglom stolu će se razgovarati o: trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini po pitanju seksualnog i rodno zasnovanog nasilja nad osobama sa invaliditetom, o mogućnostima izgradnje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom za odgovor na seksualno i rodno zasnovano nasilje nad osobama s invaliditetom i ostalim relevantnim pitanjima na ovu temu.
                                                                         
Ova aktivnost realizuje se u okviru projekta „Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje - građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“  koji je podržan od strane organizacije MyRight – Empowers people with disabilities i Radio Hjälpen iz Švedske.