POZIV ZA UČEŠĆE U OBUCI :: Semberija INFO ::

 

POZIV ZA UČEŠĆE U OBUCI


Pozivamo vas da iskažete interes za učestvovanje u obuci iz oblasti "Instrumenti za identifikaciju, pripremu i provođenje razvojnih projekata".

Riječ je o obuci koju Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina provodi sa Razvojnom agencijom Republike Srpske za identifikovane grupe jedinica lokalne samouprave. Navedena obuka pruža mogućost da se, kroz rad u grupama, pripreme projektni prijedlozi prema pristupu logičke matrice koja predstavlja najrasprostranjeniju metodu koju primjenjuju međunarodne donatorske organizacije, ali i domaće institucije. Nakon obuke, jedinice lokalne samouprave, dobijaju osposobljen kadar koji u skladu sa potrebama može samostalno (ili u projektnom timu) da identifikuje i razvija projektne prijedloge prema fondovima Evropske unije i drugim donatorima u Bosni i Hercegovini. 

Odgovor i iskazivanje interesa za učešće u obuci, potrebno je dostaviti najkasnije do 04. maja 2021. godine na  imejl: agencijamsp.2009@gmail.com 

U skladu sa iskazanim potrebama i zainteresovanošću potencijalnih učesnika, Agencija će pripremiti program provođenja obuka i obavijestiti o tačnom terminu i mjestu održavanja obuka.