O UVOZU GOVEĐEG I SVINjSKOG MESA IZ EU I PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆIH PONUĐAČA :: Semberija INFO ::

 

O UVOZU GOVEĐEG I SVINjSKOG MESA IZ EU I PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆIH PONUĐAČA


Dana 15. aprila 2021. godine, održan je tehnički sastanak između Evropske komisije i Bosne
i Hercegovine kako bi se razgovaralo o situaciji na tržištu goveđeg i svinjskog mesa u
BiH, kao i o odluci BiH iz 2020. godine o preferencijalnom tretmanu domaćih ponuđača u
postupcima javnih nabavki.
 
Tokom sastanka, Komisija je naglasila da, na osnovu podataka o trgovinskoj razmjeni za
period 2018. do 2020. godine, nisu mogli utvrditi niti jedan poremećaj za navedene proizvode
na tržištu BiH, a koji bi mogao biti uzrokovan uvozom iz EU. Naprotiv, smanjen je izvoz
svježeg goveđeg i svinjskog mesa iz EU u BiH u 2020. godini. Komisija konstatuje da Bosna
i Hercegovina nije dostavila nikakve nove podatke koji bi ukazali na suprotno. Komisija
smatra da uvođenje zaštitnih mjera ne bi bilo opravdano. U slučaju usvajanja mjera, Bosna i
Hercegovina bi prekršila odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Stoga,
Komisija poziva Bosnu i Hercegovinu da se suzdrži od mjera koje vode kršenju njenih
međunarodnih obaveza iz SSP-a i narušavaju njen međunarodni kredibilitet.
 
Komisija je podsjetila da je ukupni rast trgovine je dobrodošao efekat bilo kojeg sporazuma o
slobodnoj trgovini. Komisija naglašava da Bosna i Hercegovina trenutno ostvaruje koristi od
dodatnih autonomnih trgovinskih mjera (skr. ATM) za određene poljoprivredne proizvode,
uglavnom voće i povrće. Ove mjere su nedavno produžene do 2025. godine. Ukoliko Bosna i
Hercegovina nastavi sa usvajanjem mjera kojima krši SSP, EU će razmotriti sva raspoloživa
sredstva za uspostavljanje balansa u svom trgovinskom odnosu sa Bosnom i Hercegovinom.
Komisija je također primijetila socio-ekonomske posljedice COVID-19 pandemije na
poljoprivrednike u Bosni i Hercegovini. Komisija je podsjetila na značajnu finansijsku pomoć
EU izdvojenu za poljoprivredni sektor u Bosni i Hercegovini (35 miliona evra za period
2020. do 2024. godine), uključujući pomoć za oporavak of krize zbog COVIDa-19. Ohrabrila
je Bosnu i Hercegovinu da na najbolji način iskoristi pomoć EU za modernizaciju
poljoprivrednog sektora kao i pogodnosti otvorenog tržišta i procesa pristupanja EU u korist
svojih poljoprivrednika i građana.
 
Sastanak je bio i prilika za diskusiju o odluci Vijeća ministara BiH iz maja 2020. godine o
produženju važenja preferencijalnog tretmana domaćih ponuđača u postupcima javnih
nabavki suprotno odredbama SSP-a. Komisija je pozvala Bosnu i Hercegovinu da prekine
takav tretman domaćih ponuđača bez odlaganja kako bi se ponovo postigla usklađenost sa
SSP-om u ovoj oblasti. Bh. vlasti su navele da mjera neće biti produžena nakon 1. juna 2021.
godine.
 
Semberija info